Tisk článku

Vadné držení těla

Vadné držení těla je dnes jednou z nejčastějších příčin návštěvy dětského nebo rehabilitačního lékaře. Na vzniku vadného držení těla se může podílet celá řada faktorů. Jednak jsou to úrazy, vrozené vady, vysilující nemoci, ale i nesprávné sezení, dlouhé stání, nevhodné pohybové stereotypy. V posledních desetiletích je vadné držení těla spojováno zejména se změnou životního stylu, s nárůstem obezity, nedostatkem pohybu a jednostranností moderního způsobu života.

Na našem oddělení cvičíme individuální nebo skupinový tělocvik dle ordinace lékaře. Skupinový tělocvik probíhá v úterý a ve čtvrtek od 14.10 do 14.30 hod. nebo 14.30 - 14.50 hod mimo prázdnin dětí!

V registraci rehabilitačního oddělení je možno zakoupit audiokazetu s nahrávkou cviků na vadné držení těla.

Důležité je cvičit pravidelně a dlouhodobě.