Tisk článku

ORL (Ušní, nosní, krční )


Primář
MUDr. Leoš Rousek
tel. 518 601 650
e-mail: rousek.leos@nemkyj.cz

Vrchní sestra
Mgr. Eva Zajícová
tel. 518 601 659
e-mail: zajicova.eva@nemkyj.cz


KDE NÁS NAJDETE

ORL oddělení je umístěné v pavilonu P: ambulantní trakt se nachází v přízemí budovy (vchod P1), lůžková část a operační sály jsou v 1.patře budovy (dostupné schodištěm nebo výtahem ze vchodu P1). Foniatrická část oddělení včetně audiologie a logopedie se nachází v přízemí budovy E (vchod E1)

plán areáluORL odd. poskytuje komplexní (preventivní, diagnostickou, terapeutickou a rehabilitační) péči při onemocněních ušních, nosních a krčních. Skládá se z ambulantního traktu, lůžkové části oddělení a operačních sálů, od 1.2.2011 je k ORL oddělení připojena foniatrie. Denně je v provozu všeobecná ORL ambulance pro děti a dospělé, foniatrická, audiologická a 2 logopedické ambulance. V pondělí, středu a pátek je navíc otevřena ambulance onkologická, rinologická (nemoci nosu a vedlejších nosních dutin), endoskopická (vyšetření nosohltanu a hlasivek pomocí optiky) a ambulance pro léčbu závratí. Při onkologické ambulanci působí poradna pro tracheostomované pacienty.

Telefonní kontakty


ambulance 1 + pohotovostní služba:
tel. 518 601 652

ambulance 2:      
tel. 518 601 653

ambulance 3:  
tel. 518 601 663

inspekční pokoj lékařů:
tel. 518 601 654

lůžková část oddělení:  
tel. 518 601 658

vyšetřovna:      
tel. 518 601 661

foniatrická amb.:  
tel. 518 601 342

logopedická amb. 1:
tel.518 601 345

Nadstandardní pokoj je nutné předem rezervovat přes registraci ORL ambulance v pracovních dnech v době od 13:00 do 15:30 hodin na telefonním čísle 518 601 656.

NABÍZÍME

Diagnostická činnost je zaměřena na základní diagnostiku chorob ušních, nosních a krčních ve spolupráci s dalšími odděleními nemocnice. Pro speciální vyšetřovací metody jsou využívána pracoviště na klinikách v Brně, Praze a Olomouci (magnetická rezonance, otoneurologická vyšetření), v péči o onkologické nemocné lékaři spolupracují s indikační onkologickou komisí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Z léčebných metod je UNK oddělení zaměřeno především na chirurgickou léčbu. Jsou zde prováděny běžné operace určené pro UNK oddělení nemocnice II. typu, tj. adenotomie, tonzilektomie, extrakce nosních polypů, resekce nosní přepážky, operace paranasálních dutin včetně FESS (mimo klínové dutiny), plastické úpravy odstálých boltců, řešení tumorů boltců, exstirpace lymfatických uzlin na krku, endoskopie, a to diagnostické a terapeutické včetně mikrolaryngoskopie.
Mimo operací, které vyžadují mezioborovou spolupráci klinických pracovišť, jsou prováděny operace určené pro úroveň kliniky. Jako příklad můžeme uvést středoušní sanační a rekonstrukční chirurgii včetně operací třmínku a tympanoplastiky za použití středoušních protézek, jako je TORP a PORP, operace nádorů nosu a paranasálních dutin, hltanu, dutiny ústní včetně jazyka, laryngektomie, hypofaryngektomie a blokové resekce na krku pro zhoubný nádor.

V současné době  je naší prioritou  přechod k miniinvazivní chirurgii, většinu zákroků v oblasti nosu a vedlejších nosních dutin již provádíme pod endoskopickou kontrolou. Výhodou pro pacienta je méně zatěžující zákrok, snížené množství pooperačních komplikací, kratší doba hojení a rychlejší nástup do práce.

Plánované operace provádíme v čekací lhůtě 4-6 týdnů.

Kromě pacientů, kteří se podrobili operační léčbě, hospitalizujeme nemocné s komplikovanými záněty a pokročilými nádory uší, nosu a krku, dále pacienty k infuzní vasodilatační léčbě při nedoslýchavosti, pacienty s poruchou řeči, pacienty se závratí tzv. periferního typu a další.

Foniatrická část oddělení poskytuje lékařskou, logopedickou, rehabilitační péči pro pacienty z řad dětí i dospělých s poruchami řeči, hlasu a sluchu. Provádí také preventivní, vstupní a výstupní prohlídky pro pracovníky v riziku hluku, vyšetření před nástupem na VŠ nebo SŠ pedagogického nebo uměleckého směru, zajištění elektrolaryngu pro laryngektomované, kteří se nenaučí jícnovou řeč, resp. nechtějí fonační protézku. Dále zajišťuje prodej a kompletní servis sluchadel pro nedoslýchavé pacienty.

Od 1.7.2010 provádíme vyšetření vrozené nedoslýchavosti u všech dětí narozených v Nemocnici Kyjov pomocí OAE, plánujeme rozšíření tohoto vyšetření na všechny věkové kategorie. Pro sluchově postižené chystáme rozšíření sortimentu sluchadel a tvarovek. Pro pracující v hluku a hudebníky nové ochranné pomůcky.
Logopedie připravuje nové metody skupinové  i individuální terapie, relaxační programy, nové metody terapie především pro pacienty s poruchou plynulosti řeči a s fatickými poruchami.

PROVOZ ODDĚLENÍ

ORL oddělení má v současné době 28 lůžek, z toho 6 pro děti. Péči zajišťuje 8 kvalifikovaných lékařů (z toho 1 na foniatrii), 1 klinická logopedka, 2 audiologické sestry, 10 sester na lůžkové části oddělení a 6 sester na ambulancích a operačních sálech.

Na oddělení máme k dispozici nadstandardní pokoj, a dětská lůžka, kde je umožněm pobyt doprovázející osoby.


Ordinační doba ambulancí:
Po - Pá 7:00-15:00 hod.

INFORMACE PRO PACIENTY


K plánovaným operačním zákrokům přijímáme pacienty vždy v pondělí a středu do 9:00 hod na registraci ambulantního traktu, s tím že operační zákrok se provede následující den po příjmu. Nechirurgičtí pacienti jsou příjímání průběžně dle akutností stavu.

K hospitalizaci si laskavě vezměte s sebou:

 • občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, legitimaci práce neschopných (pokud Vám již byla     vystavena)
 • výsledky předoperačních laboratorních vyšetření a vyjádření praktického nebo dětského lékaře k celkové anestezii (platí pro plánované operační zákroky)
 • seznam léků, které pravidelně užíváte
 • hygienické potřeby (mýdlo, zubní kartáček a pastu, toaletní papír, hřeben, žínku, ručník, kelímek na    zubní protézu, holící potřeby)
 • přezůvky

Dle vlastního uvážení si také můžete vzít:

 • noční košili, pyžamo, župan, deštník


Doporučení

 • dětem: před plastikou boltců je vhodné nechat vystříhat a oholit vlasy v okolí uší (asi 5cm kolem     uší), sundat náušnice
 • ženám: před plánovaným operačním zákrokem si odlakujte nehty na rukou a nohou (nejsou  přípustné ani gelové nehty)


  Prosíme Vás, abyste s sebou nebrali větší obnos peněz  a jiné cenné věci (šperky, notebook, …) omezili na nezbytné minimum. Nemocnice sice může zajistit úschovu těchto věcí, ale pokud si cenné věci budete chtít během hospitalizace ponechat u sebe, nemocnice nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo poškození.

  Nebudete-li se z jakéhokoliv důvodu moci dostavit v určený den k hospitalizaci, oznamte tuto skutečnost na telefonním čísle: 518 601 652

  Rodičům hospitalizovaných dětí nabízíme možnost pobytu na pokoji společně s dítětem. Po celou dobu hospitalizace. Poplatek 400 Kč za den u dětí starších šesti let.


  Péče o pacienta s tracheostomií

Naší prioritou zůstává poskytování kvalitní odborné péče a spokojenost pacientů.