Tisk článku

Logopedická ambulance

 
Provádíme diagnostiku, terapii a prevenci poruch komunikace u dětí, mladistvých a dospělých a konziliární vyšetření na interním, neurologickém a rehabilitačním oddělení Nemocnice Kyjov.
 

Poruchy komunikace:
 • opožděný vývoj řeči
 • vývojové poruchy řeči
 • vývojová dysfázie
 • vývojová verbální dyspraxie
 • vývojová fonologická porucha
 • vadná výslovnost hlásek (dyslálie)
 • poruchy plynulosti řeči
 • koktavost
 • breptavost
 • nemluvnost (mutismus)
 • vady řeči při rozštěpech v dutině ústní (palatolálie)
 • vady řeči při dětské mozkové obrně (dysartrie)

    symptomatické poruchy řeči při
 • poruchách aktivity a pozornosti
 • syndromu neobratného dítěte
 • autismu
 • mentální retardaci
 • sluchovém, zrakovém nebo tělesném postižení
    poruchy řeči u dospělých
 •  po úrazech mozku
 • po operacích mozku
 • po cévních mozkových příhodách
 • při degenerativních onemocněních nervové soustavy
 • při demenci
 • poruchy hlasu


Klinické logopedka:

Mgr. Alice Kolaříková
tel.: 518 601 345

Mgr. Dagmar Krýsová
tel.: 518 601 346

 

Ordinační doba

denně  7.00  -  15.30 hod.

K vyšetření je nutné se objednat.


KDE NÁS NAJDETE

Budova K2 výšková budova - ředitelství - 2. patro.

Plán areálu