Tisk článku

Podněty, připomínky, stížnosti

Na našich klientech nám záleží, proto je tady OMBUDSMAN. Všechny podněty, negativní i pozitivní, jsou důležité a mají pro nás obrovský význam. Můžeme společně zlepšit chod nemocnice. Podněty můžete podat jako klient i jako zaměstnanec nemocnice.


Co dělá ombudsman Nemocnice Kyjov a s čím pomůže?

 • Ombudsman Nemocnice Kyjov pomáhá lidem – klientům Nemocnice Kyjov, zaměstnancům.
 • Sídlí v areálu Nemocnice Kyjov.
 • Pomůže a poradí při řešení OFICIÁLNÍ STÍŽNOSTI.
 • Ombudsman pomůže, když se k Vám někdo chová hůř, než se očekává.
 • Může být nápomocen při vyřizování podnětů v souvislosti s poskytovanou péčí a službami či komunikací a chováním zaměstnanců.
 • Pomůže se získáním informací, které měly a nebyly sděleny.
 • Pomáhá díky Vašim podnětům zlepšovat chod nemocnice.
 • Ombudsman také přijímá poděkování a pochvaly od Vás, pacientů a Vašich blízkých, které následně předává vedení i na oddělení.
 • Komunikovat s ombudsmanem můžete osobně, písemně nebo elektronicky.

Příklad pacientky:
Měla jsem úraz a na pohotovosti můj stav lékař komentoval, že to přeháním.
Poslala jsem oficiální stížnost.
Stížnost se dostala na stůl nemocničního ombudsmana.
Ombudsman zjistil, že pochybení bylo na straně lékaře.
Lékař se musel omluvit, chování lékaře řešil jeho nadřízený.
Přišlo mi vyjádření podepsané ombudsmanem.
Ombudsman mi pomohl.


Příklad pacientky:
Do nemocnice přichází senior, který používá francouzské hole.
U registrace si je nemá kde umístit.
Zdravotník, který situaci vidí, podává podnět na zlepšení.
Na registraci byly umístěny držáky.


Nemocničním ombudsmanem Nemocnice Kyjov je Mgr. Veronika Neničková, MBAce

15204

Obracet se na nemocničního ombudsmana můžete:

Zasláním OFICIÁLNÍHO PODNĚTU/STÍŽNOSTI:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Mgr. Veronika Neničková, MBAce, ombudsman Nemocnice Kyjov
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

Elektronickou poštou na e-mail:
ombudsman@nemkyj.cz (uveďte Vaše kontaktní údaje, adresu, telefon, email)

Osobně po předchozí telefonické domluvě v kanceláři v úředních hodinách:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov, přízemí budovy K, ředitelství
tel. 518 601 211, sekretariát
Telefonická ani ústní stížnost nemůže být považována za podanou!

Osobou, podávající stížnost v Nemocnici Kyjov proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, může být:

 1. pacient
 2. zákonný zástupce pacienta
 3. osoba blízká (v případě, že pacient nemůže stížnost podat s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel)
 4. osoba zmocněná pacientem
 5. zaměstnanec a kdokoli, kdo se setkal s nemocniční péčí
Stížnost je také možné podat elektronicky vyplnění formuláře níže.

Údaje stěžovatele