Tisk článku

Parkování

Parkování i silniční provoz v areálu nemocnice se plně řídí silničním zákonem č.361/2000 Sb.


Parkovné na odstavném parkovišti:

jednorázový poplatek        50,- Kč

15831


Vjezd do areálu nemocnice je pro klienty a návštěvy hlavní vrátnicí za Strážovské ulice,  zde si vyzvedněte parkovací lístek, který umístěte čitelně na palubní desku vozidla. Vozidlu, jehož řidič event. spolujezdec při vjezdu do areálu Nemocnice Kyjov dobrovolně předloží průkaz ZTP/P, bude umožněn vjezd a parkování zdarma.

              8053

               15934


 

Parkujte pouze na vyhrazených parkovištích pro klienty.               

Výjezd z areálu nemocnice je po zaplacení parkovného spodní vrátnicí na ulici Pod kohoutkem.

8050

8051

Parkovné v areálu nemocnice:

0-30 minut                                       bezplatné
30-60 minut                                     50,- Kč
každá další započatá hodina           50,- Kč
maximální výše parkovného          250,- Kč

Při ztrátě parkovacího lístku uhradí řidič 250,- Kč. Poplatky za parkování lze hradit i bezhotovostně.