Tisk článku

Důležita informace z ORL!


Vážení pacienti,

vzhledem k tomu, že Váš počet výrazně převyšuje kapacitu našich ORL ambulancí, nebyli bychom i nadále bez zavedení níže uvedených opatření schopni poskytovat Vám všem odbornou péči dle zákona - tzv. lege artis.

Žádáme Vás proto, abyste zvážili, zda Vaše vyšetření v naší specializované ambulanci je opravdu nezbytné. K dispozici máte ORL ambulance:
  • v Kyjově na poliklinice
  • 2 ambulance v Hodoníně
  • 2 ambulance ve Veselí n. Moravou
Dále máte možnost vyšetření u Vašeho praktického lékaře.
Z výše uvedených důvodů jsme nuceni požadovat k vyšetření na naší ambulanci ŽÁDANKU vystavenou Vašim praktickým lékařem nebo jiným ORL specialistou – tzv. poukaz K.

Pacienty bez poukazu nebudeme ošetřovat a odkazujeme je k vyšetření u praktického lékaře. Pokud není Váš praktický lékař přítomen v ambulanci, má vždy domluven zástup a vyšetřeni budete v ambulanci tohoto zastupujícího lékaře.   

V případě, že i počet pacientů s poukazy překročí kapacitu naší ambulance, budeme nuceni odmítnout Vaše ošetření, s výjimkou pacientů:
  • pacienti s úrazy a akutním krvácením v ORL oblasti
  • dusící se pacienti
  • pacienti v akutním ohrožení života
  • pacienti v pracovní neschopnosti, která byla vystavena na našem oddělení, a byli v tento  den pozváni ke kontrole
Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených pokynů.

Prim. MUDr. Leoš Rousek, ORL oddělení Nemocnice Kyjov                                                                                                    

V Kyjově, 1. 3. 2024