Tisk článku

PRO STUDENTY


  • Před zahájením praxe student požádá vrchní sestru nebo primáře oddělení o schválení zvoleného termínu praxe. Před nástupem praxe vyplní student  schvalovací protokol pro vykonávání praxe a nechá si jej potvrdit vedoucím pracovníkem na oddělení, na kterém chce praxi vykonávat a odevzdá jej na personálním oddělení Nemocnice Kyjov (budova ředitelství K).
  • Pokud chce student vykonávat praxi na více odděleních, musí se vyjádřit vrchní sestra nebo primář každého z těchto oddělení.
  • Smlouvou o zajištění odborné praxe studenta doručí zájemce na personální oddělení (poštou, osobně nebo naskenované e-mailem na adresu: vandikova.pavla@nemkyj.cz, a to nejlépe v předstihu alespoň jednoho měsíce.
  • Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta Vám vystaví škola (studijní oddělení), pokud ne, obraťte se na vedoucí personálně-mzdového oddělení Nemocnice Kyjov Pavlu Vandíkovou.
  • Každý uchazeč o praxi se musí zúčastnit školení o BOZP a PO. Bez tohoto školení není možné, aby student praxi na příslušném oddělení vykonával.
  • V současné době není možné mít na praxi vlastní prádlo, NK umožňuje bezplatné zapůjčení prádla, obdržíte přímo na oddělení
  • Pro studenty je praxe zdarma.V případě zájmu o další informace týkající se praxe, kontaktujte vedoucí personálního oddělení, tel. 518 601 270,  e-mail: vandikova.pavla@nemkyj.cz