Tisk článku

PRO STUDENTY

Před nástupem na odbornou praxi student musí mít potvrzenou smlouvu o zajištění odborné praxe studenta v Nemocnici Kyjov, která musí být potvrzena školou a Nemocnicí Kyjov. Smlouva musí obsahovat mimo jiné potvrzení o studiu a potvrzení, že jsou studenti očkování proti virové hepatitidě typu B.
Před nástupem praxe vyplní student  schvalovací protokol pro vykonávání praxe a nechá si jej potvrdit vedoucím pracovníkem na oddělení, na kterém chce praxi vykonávat a odevzdá jej na sekretariátu ředitelství Nemocnice Kyjov. Před nástupem na praxi musí student vykonat školení bezpečnosti práce, kterou provádí pracovnice na ředitelství NK. Bez tohoto školení není možné, aby student praxi na příslušném oddělení vykonával.  Pokud nevlastní student své prádlo, NK umožňuje bezplatné vypůjčení prádla.
V případě zájmu o další informace týkající se praxe kontaktujte pracovnici sekretariátu p. Marii Jurasovou, tel. 518 601 211,  e-mail: jurasova.marie@nemkyj.cz.