Tisk článku

OČNÍ ODDĚLENÍ

191
Primář

MUDr. Evžen Fric, Ph.D
tel. 518 601 480
e-mail: primocni@nemkyj.cz
            fric.evzen@nemkyj.cz

Vrchní sestra
Mgr. Jitka Amlerová
tel. 518 601 413
e-mail: amlerova.jitka@nemkyj.cz

Lékaři

MUDr. Terézia Bílková
MUDr. Jana Danišová
MUDr. Pavla Gapčová
MUDr. Alena Hrubá
MUDr. Pavel Krist
MUDr. Karel Křen
MUDr. Eva Odrazilová
MUDr. Miroslava Rajčáková
MUDr. Lucia Rumíšková
MUDr. Jaroslav Románek
MUDr. Terézia Svobodová
MUDr. Kristína Tomšová Šťastná
MUDr. Edita Štefková
MUDr. Elena Tokošová
MUDr. Ilona Vasiĺková

Optometrista
Mgr. Jaromír Drábek
tel. 518 601 120
e-mail: drabek.jaromir@nemkyj.cz

KDE NÁS NAJDETE

Oddělení se nachází v pavilonu E1

plán areálu

 

Oční oddělení v Nemocnici Kyjov bylo založeno v roce 1951 nejdříve jako ambulatorium a následně od roku 1954 jako lůžkové oddělení pod vedením prvního primáře MUDr. Jaroslava Skácela.
Významnou postavou vedle zakladatele oddělení byl i emeritní primář MUDr. Radoslav Trautmann. Patřil k novodobým průkopníkům implantace nitrooční čočky a již v roce 1973 referoval na celostátním sjezdu očních lékařů o svých zkušenostech z operace šedého zákalu a glaukomu pod mikroskopem.
V letech 1997 až 2008 vedl oční oddělení MUDr. Jindřich Plesník, od prosince 2008 je novým primářem MUDr. Evžen Fric.
V roce 2006 naše pracoviště získalo od Ministerstva zdravotnictví ČR akreditaci, která je dokladem odborné úrovně našeho oddělení a současně nás opravňuje vychovávat další lékaře v oboru. 

Ordinační doba a kontakty

NABÍZÍME

Na našem pracovišti operujeme drtivou většinu pacientů pro šedý zákal  (katarakta) pomocí fakoemulzifikace - ultrazvukem (99,6 %), a to šedý zákal v jakémkoli stavu. Fakoemulzifikací odstraňujeme šedý zákal z oka nejčastěji rohovkovým řezem 2,2 mm - mikroincizní chirurgie.

U primárních operacích šedého zákalu implantujeme akrylátobou flexibilní (ohýbatelnou) nitrooční čočku v téměř 100%. Na našem pracovišti s Vámi budeme konzultovat vhodnost daného typu nitrooční čočky s přihlédnutím na radu lékaře. Operace katarakty provádíme u hospitalizovaných pacientů, ale i ambulantně.

Na našem pracovišti provádíme vitreoretinální operativu (operace sklivce a sítnice) na nejmodernějším přístrojovém vybavení. V současné době u indikovaných operací i bezstehovou metodou. Jsme jedno z mála pracovišť v ČR kromě fakultních nemocnic, kde se tyto vysoce specializované operace provádí.

Součástí očního oddělení je dětská oční ambulance a ortoptická cvičebna zabývající se léčbou tupozrakosti a šilhání dětí.

Dále nabízíme:

 •      operace odchlípené sítnice
 •      operace sklivce pomocí pars plana vitrektomie (PPV)
 •      operace očnice
 •      operace zeleného zákalu
 •      operace slzných cest
 •      operace šilhání
 •      laserové zákroky u očních chorob
 •      refrakční operace krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu -  provádíme na                      specializovaném akreditačním pracovišti
 •      plastické operace
 •      kontaktní čočky

Aplikační centrum:

 • Aplikujeme kontaktní čočky Johnson and Johnson, Coopervision
 • Nabízíme kontaktní čočky s asférickými plochami, čočky pro kontinuální nošení, čočky nejmodernějších materiálů a designu.
 • Cena 300Kč – cena zahrnuje vyšetření na autokeratorefraktometru, měřění nitroočního tlaku, vyšetření předního segmentu oka, vyšetření visu a správné korekce, výběr vhodných kontaktních čoček na míru. Zácvik a poučení o zásadách nošení kontaktních čoček, sada zkušebních čoček, roztok na kontaktní čočky, pouzdro, brožura.
 • Vyšetření s nácvikem trvá cca 1hod.
 • Nutno telefonicky či osobně se objednat.Přístrojové vybavení