Tisk článku

Klinická mikrobiologie a ATB středisko105Primářka

Mgr. Hana Křemečková                  
e-mail: kremeckova.hana@nemkyj.cz
tel.518 601 550

Vedoucí laborantka
Blanka Jankůjová       
e-mail: jankujova.blanka@nemkyj.cz                      
tel. 518 601 552

Obor lékařská mikrobiologie se zabývá vzájemným vztahem člověka a mikroorganismů, etiologií, patogenezí a imunogenezí onemocnění vyvolaných mikroorganismy. Svými laboratorními metodami se tak významně podílí na diferenciální diagnostice infekčních chorob a dále pak na jejich správné terapii antibiotiky.

Oddělení klinické mikrobiologie (OKM) provádí diagnostiku v oborech


BAKTERIOLOGIE – provádíme:

  • bakteriologickou diagnostiku lékařsky významných aerobních I anaerobních bakterií (identifikaci provádíme hmotnostním spektrometrem v systému MALDI-TOF)
  • mikroskopii
  • přímý průkaz antigenů bakterií v biologickém materiálu
  • stanovení citlivost k antibiotikům a chemoterapeutikům kvalitativní a kvantitativní metodo
VIROLOGIE – provádíme:

  • přímý průkaz antigenů virů a toxinů v biologickém materiálu
PARAZITOLOGIE – provádíme:

  • diagnostiku Enterobius vermicularis (vyšetření LEPEX)

MYKOLOGIE – provádíme:

  • základní kultivaci kvasinek a stanovujeme citlivost k antimykotikům kvalitativní a kvantitativní metodou

SEROLOGIE – ve spolupráci s OKB provádíme:

  • konfirmaci vyšetření protilátek ve třídách  IgA, IgM, IgG metodou WB – diagnostika borreliózy, černého kašle,  chlamydií

PCR – provádíme:

  • diagnostiku: chřipka A/B, RS virus, SARS-CoV-2, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae


Podrobné  informace o vyšetření vzorků: Laboratorní příručka OKM.

OKM provádí vyšetření pro ambulantní i  hospitalizované pacienty v Nemocnici Kyjov, dále pak pacienty rehabilitace a následné péče ve Veselí nad Moravou a samozřejmě také pro pacienty z ordinací praktických a odborných lékařů celé naší spádové oblasti  (Kyjovsko a Veselsko).

Na OKM jsou  používány certifikované diagnostické soupravy předních výrobců. Oddělení je vybaveno řadou velmi kvalitních a moderních přístrojů. Výsledkové protokoly jsou z laboratoře  zasílány v tiskové i elektronické formě všem zasilatelům biologického materiálu. Našim zákazníkům poskytujeme na vyžádání odběrové soupravy.

V laboratoři je zaveden systém řízení kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 15198: 2013. OKM je pravidelně certifikováno a je držitelem CERTIFIKÁTU NASKL.

Kvalita práce a správnost prováděných vyšetřovacích metod je sledována pomocí řady vnitřních kontrol a také v kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality. OKM je držitelem osvědčení SZÚ o účasti v těchto kontrolách.

OKM umožňuje odborné praxe studentů ze středních zdravotnických, vyšších odborných i vysokých škol jejichž studium je zaměřeno na obor mikrobiologie.

Personální obsazení a kontakty OKM

ATB středisko

Úkolem střediska je řídit a racionalizovat antibiotickou politiku v Nemocnici Kyjov, sledovat vývoj rezistence a vydávat přehledy rezistencí patogenních mikroorganismů k antimikrobním látkám. Pracovníci ATB střediska provadí konzultační činnost v oblasti terapie antibiotiky. Konzultace jsou poskytovány všem zájemcům a to jak z nemocnice tak i z privátních ambulancí. ATB středisko spolupracuje s Národní refenční laboratoří  pro antibiotika (SZÚ Praha).

Kontakty

Úsek nemocniční hygieny

Úsek nemocniční hygieny ve své práci navazuje na výsledky mikrobiologických vyšetření. Hlavním úkolem je vyhledávání zdrojů a řešení vzniklých nemocničních nákaz, pravidelná monitorace a kontrola čistoty prostředí v nemocnici (stěry z prostředí) a také edukační činnost v této oblasti.

Kontakty

Provozní doba

Kde nás najdete

Oddělení klinické mikrobiologie se nachází v areálu Nemocnice Kyjov v pavilonu L, vchod L2

plán areálu

Ke stažení:

Fotogalerie