Tisk článku

Moderní technologie ve službách zdravotní péče

Tisková zpráva

Moderní technologie ve službách zdravotní péče: Nemocnice Kyjov představuje novou robotickou linku pro laboratorní analýzy

Nemocnice Kyjov učinila další krok směrem k poskytování co možná nejlepší zdravotní péče obyvatelům zdejšího regionu. Nedávno byla na oddělení klinické biochemie (OKB) zprovozněna revoluční plně automatizovaná robotická linka DxA 5000 Fit společnosti Beckman Coulter, která slouží pro středně velké laboratorní provozy. Oddělením klinické biochemie Nemocnice Kyjov ročně projde více než 180 000 vzorků, což představuje provedení 1 200 000 testů.
Plná automatizace, eliminace chyb, krátký čas na zpracování nebo větší bezpečnost pro zdravotníky – tato inovativní technologie představuje průlom ve zpracování laboratorních vzorků a diagnostice, což v konečném důsledku posílí nejenom rychlost, ale především přesnost a spolehlivost výsledků zdravotních testů.
„Robotická linka DxA 5000 Fit dokáže analyzovat různé charakteristiky vzorků během neuvěřitelných 3 sekund, což výrazně minimalizuje potenciální chyby spojené s manuální manipulací vzorků. Tato technologie přebírá řadu manuálních úkonů v laboratoři, což snižuje riziko kontaminace vzorků a zkracuje čas mezi odběrem vzorků a vydáním výsledků,“ popisuje klíčové vlastnosti nového unikátu zdejší nemocnice primář OKB Ing. Rostislav Kotrla a zdůrazňuje, že nová robotická linka je schopna téměř okamžitě analyzovat vzorky s vysokou prioritou.
S příchodem nové technologie jsou také eliminovány lidské chyby. Značně se také zvyšuje efektivita laboratoře, což má přímý vliv na rychlejší poskytování informací klinickým lékařům a v konečném důsledku na zlepšení péče poskytované pacientům.
"Zavedením této moderní technologie jsme posunuli naši zdravotnickou péči na zcela novou úroveň. Robotická linka DxA 5000 Fit je výsledkem našeho zlepšování a poskytování nejmodernějších služeb našim pacientům. Jsme přesvědčeni, že tato novinka nám umožní ještě rychlejší a přesnější diagnostiku, což se pozitivně promítne do celkového zdraví a pohody našich pacientů." doplnil MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel Nemocnice Kyjov.
Srovnatelnou technologií se mohou vedle Kyjova pyšnit také nemocnice ve Znojmě a Opavě.

Kyjov 23_09_07

Kontakt pro média:

Veronika Hollerová, tisková mluvčí
hollerova.veronika@nemkyj.cz
777 908 294
www.nemkyj.cz

15808

15807

15806