Tisk článku

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE


186  Primář                                                                 

Ing. Rostislav Kotrla                                                     
tel. 518 601 720                                                                 
e-mail: kotrla.rostislav@nemkyj.cz
 Zastupující vrchní zdravotní laborant

Mgr. Alena Gottwaldová
tel. 518 601 721
e-mail:gottwaldova.alena@nemkyj.czOddělení je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL

                                   Osvědčení o registraci


Oddělení klinické biochemie (OKB) se zabývá vyšetřením krve, moči, mozkomíšního moku, potu i jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, analytických, imunochemických a mikroskopických metod. Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty ze všech oddělení kyjovské nemocnice, rehabilitace a následné péče ve Veselí nad Moravou, ale i pro pacienty ordinací praktických a odborných lékařů v Kyjově a okolí. Řadu biochemických vyšetření využívají i veterinární lékaři.
OKB používá diagnostické soupravy a analytickou techniku špičkových výrobců. Laboratoř je vybavena biochemickými a imunologickými analyzátory s přímým napojením na PC a veškerou další moderní přístrojovou techniku potřebnou pro kvalitní provedení daného sortimentu vyšetření. Data laboratoře z komplexního laboratorního informačního systému (LIS) jsou dostupná nejen pro všechny uživatele nemocničního informačního systému (NIS), ale elektronicky i pro řadu privátních ambulancí. Úroveň práce, přesnost a správnost vyšetřovacích metod je sledována pomocí vnitřní kontroly kvality práce a v kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality. Česká společnost klinické biochemie a Státní zdravotní ústav udělují certifikáty a osvědčení o účasti v těchto kontrolách.

Na oddělení pracují 4 vysokoškoláci nelékaři, 1 lékař, 14 kvalifikovaných laborantů a dvě sanitářky. Ročně OKB provede více jak 1 000 000 vyšetření.
Na oddělení klinické biochemie probíhají odborné praxe studentů klinické biochemie a příbuzných oborů ze středních i vyšších odborných škol.

Laboratorní příručka OKB

KDE NÁS NAJDETE

Oddělení klinické biochemie se nachází v areálu Nemocnice Kyjov v pavilonu P, vchod P1

plán areálu


NABÍZÍME

Na oddělení klinické biochemie si může každý pacient objednat vyšetření z krve a moče. Své zdravotní problémy může konzultovat s přítomným lékařem, který následně navrhne vhodné vyšetření a výsledky zhodnotí. Cena jaterního nebo lipidového souboru se pohybuje v desítkách Kč, přesné informace o cenách jsou k dispozici v laboratoři.Organizace laboratoře

Laboratoř zajišťuje denní provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Organizačně je rozčleněna na jednotlivé odborné úseky, které tvoří logické celky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění:

Odběrová místnost pro kapilární a žilní odběry
Příjem, příprava a registrace vzorků
Močové analýzy
Rutinní a statimové automatizované analýzy
Speciální analýzy
RIA laboratoř

Laboratorní informační systém (LIS – PROSOFT) - pomáhá zabezpečovat vlastní provoz, tisk a distribuci nálezů, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro pojišťovny, archiv výsledků a další.
Svoz vzorků biologického materiálu z ordinací privátních lékařů zajišťuje laboratoř ve spolupráci s nemocniční dopravní službou. 
                                             Pracovní režim Oddělení klinické biochemie
                                            provozní doba:nepřetržitý 24 hodinový provoz


06:00 - 7:00              Příjem, zpracování a tisk ranních statimových a kontrolních odběrů z JIP
06:00 - 08:00 Provádění pravidelné údržby analyzátorů dle harmonogramu
07:00 - 08:30 Kalibrace, kontroly. Hlavní příjem ranních rutinních vzorků
07:30 - 08:15 Porada vedení laboratoře
07:00 - 15:30 Příjem biologického materiálu z lůžkových oddělení, odborných ambulancí a ze svozu materiálu, výdej odběrových potřeb pro klienty OKB
07:00 - 15:30 Zpracování vzorků, provedení požadovaných analýz, hlášení patologických výsledků, úschova zpracovaného materiálu, výběr a úschova (zamražení) vzorků s neprovedenými analýzami
06:30 - 15:30 Kontrola laboratorních nálezů a tisk výsledkových listů
11:00 - 14:00 Provádění pravidelné údržby analyzátorů dle harmonogramu
15:30 - 22:00 Pohotovost: příjem, zpracování a tisk statimových a kontrolních odběrů
22:00 - 06:00 Pohotovost: příjem, zpracování a tisk statimových odběrůAktuality

Personální obsazení a kontakty

Přístrojové vybavení

Informace pro pacienty

Informace pro lékaře (odbornou veřejnost)

 KE STAŽENÍFotogalerie