Tisk článku

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE


186  Primář                                                                 

Ing. Rostislav Kotrla                                                     
tel. 518 601 720                                                                 
e-mail: kotrla.rostislav@nemkyj.cz
 

Zastupující vrchní zdravotní laborant

Mgr. Alena Gottwaldová
tel. 518 601 721
e-mail:gottwaldova.alena@nemkyj.cz


Oddělení je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL

                                   Osvědčení o registraci


Oddělení klinické biochemie (OKB) se zabývá vyšetřením krve, moči, mozkomíšního moku, potu i jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, analytických, imunochemických a mikroskopických metod. Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty ze všech oddělení kyjovské nemocnice, rehabilitace a následné péče ve Veselí nad Moravou, ale i pro pacienty ordinací praktických a odborných lékařů v Kyjově a okolí. Řadu biochemických vyšetření využívají i veterinární lékaři.
OKB používá diagnostické soupravy a analytickou techniku špičkových výrobců. Laboratoř je vybavena biochemickými a imunologickými analyzátory s přímým napojením na PC a veškerou další moderní přístrojovou techniku potřebnou pro kvalitní provedení daného sortimentu vyšetření. Data laboratoře z komplexního laboratorního informačního systému (LIS) jsou dostupná nejen pro všechny uživatele nemocničního informačního systému (NIS), ale elektronicky i pro řadu privátních ambulancí. Úroveň práce, přesnost a správnost vyšetřovacích metod je sledována pomocí vnitřní kontroly kvality práce a v kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality. Česká společnost klinické biochemie a Státní zdravotní ústav udělují certifikáty a osvědčení o účasti v těchto kontrolách.

Na oddělení pracuje 5 odborných pracovníků, 1 lékař, 12 kvalifikovaných laborantů, 2 laboratorní asistenti a dvě sanitářky. Ročně OKB provede více jak 1 000 000 vyšetření.
Na oddělení klinické biochemie probíhají odborné praxe studentů klinické biochemie a příbuzných oborů ze středních i vyšších odborných škol.

Laboratorní příručka OKB

KDE NÁS NAJDETE

Oddělení klinické biochemie se nachází v areálu Nemocnice Kyjov v pavilonu P, vchod P1

plán areálu


NABÍZÍME

Na oddělení klinické biochemie si může každý pacient objednat vyšetření z krve a moče. Své zdravotní problémy může konzultovat s přítomným lékařem, který následně navrhne vhodné vyšetření a výsledky zhodnotí. Cena jaterního nebo lipidového souboru se pohybuje v desítkách Kč, přesné informace o cenách jsou k dispozici v laboratoři.


Organizace laboratoře

Laboratoř zajišťuje denní provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Organizačně je rozčleněna na jednotlivé odborné úseky, které tvoří logické celky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění:

  • Odběrová místnost pro kapilární a žilní odběry
  • Příjem, příprava a registrace vzorků
  • Močové analýzy
  • Rutinní a statimové automatizované analýzy
  • Speciální analýzy

Laboratorní informační systém (LIS – PROSOFT) - pomáhá zabezpečovat vlastní provoz, tisk a distribuci nálezů, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro pojišťovny, archiv výsledků a další.
Svoz vzorků biologického materiálu z ordinací privátních lékařů zajišťuje laboratoř ve spolupráci s nemocniční dopravní službou. 

KONTAKTY
Ing. Rostislav Kotrla            518 601 720       606 777 116        kotrla.rostislav@nemkyj.cz
MUDr. Jana Misorina           518 601 729                                  misorina.jana@nemkyj.cz
Ing. Dana Pobešková          518 601 729                                   pobeskova.dana@nemkyj.cz
Mgr. Taťána Strmisková Bulová    518 601 729                        bulova.tatana@nemkyj.cz
Ing. Pavlína Andrlová         518 601 729                                   andrlova.pavlina@nemkyj.cz
Mgr. Alena Gottwaldová    518 601 721                                    gottwaldova.alena@nemkyj.cz

Výsledky v pracovní dny           7.00-15.30 hod.
administrativa                            7.00-15.00 hod.                     518 601 726   
Pohotovostní služba, výsledky 15.30-7.00 hod.                      518 601 724   

Přístrojové vybavení

Informace pro pacienty

Informace pro lékaře (odbornou veřejnost)

 KE STAŽENÍ

Fotogalerie