Tisk článku

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ


Primář 
MUDr. Jozef Andel
tel. 518 601 500
e-mail: andel.jozef@nemkyj.cz

14216
                

Zástupce primáře
MUDr. Jan Kačer
e-mail: kacer.jan@nemkyj.cz

Vrchní sestra
Hana Sojková
tel. 518 601 058
e-mail: sojkova.hana@nemkyj.cz     

9425


Za poslední dvě desetiletí prošlo chirurgické oddělení kompletní přestavbou a technickou modernizací. Byly otevřeny nové provozy moderních chirurgických ambulancí, výrazným mezníkem ve vývoji chirurgie se stalo zejména otevření čtyř nových centrálních operačních sálů včetně moderní centrální sterilizace, což umožňuje provádět širší spektrum výkonů. Následnou odbornou péči operovaných pacientů zajišťuje na vysoké technické úrovni vybavená mezioborová jednotka intenzivní péče. Zvyšující se technická vybavenost a zavádění nových operačních postupů zvyšuje úroveň péče o chirurgické nemocné.      

KDE NÁS NAJDETE

Oddělení se nachází v pavilonu C1 

plán areálu


Telefonické kontakty:
chirurgická JIP:
518 601 514

chirurgie ženy:
518 601 509

chirurgie muži:
518 601 511

NABÍZÍME


Chirurgické oddělení má celkem 67 lůžek na dvou standardních odděleních, samostatně ženy a samostatně pro muže, dále 8 lůžek na jednotce intenzivní péče. Průměrný počet pacientů hospitalizovaných během jednoho roku je 2500 až 3000. Provoz chirurgie včetně nepřetržité chirurgické služby zajišťuje stabilní tým 10 zkušených a erudovaných lékařů, kteří si neustále doplňují vzdělání v oboru na odborných sjezdech či konferencích na republikové i mezinárodní úrovni.

Na chirurgickém oddělení se provádějí výkony invazivní endoskopie, velká část břišní operativy včetně onkologické se provádí laparoskopickou technikou. Získání operačního rektoskopu umožnilo provádět operace konečníku metodou TEM (transanální endoskopická mikrochirurgie). V roce 1999 bylo na základě výsledků výběrového řízení ministerstva zdravotnictví umožněno chirurgickému oddělení v Kyjově provádět nadstandardní chirurgickou péči v oblasti cévní a hrudní-plicní chirurgie.

V současné době se na chirurgickém oddělení provádí široké spektrum výkonů urgentních i plánovaných z oblasti břišní, hrudní a cévní chirurgie a traumatologie. V roce 2020 začalo chirurgické oddělení nabízet péči o bariatrické (obézní) pacienty. Více o této metodě se můžete dočíst ve článku Nemocnice Kyjov zavádí bariatrickou chirurgii.
14277

14635

Ministerstvo zdravotnictví udělilo traumatologii v roce 2013 akreditaci v plném rozsahu činnosti na dobu 8 let. Tato akreditace opravňuje naše pracoviště vychovávat lékaře v oboru traumatologie.

Využít můžete také pobytu na nadstandardních pokojích.

Odborné ambulance:

 všeobecná
 endoskopická
 traumatologická
 cévní
 koloproktologická
Centrum pro řešení kýly
Centrum pro hojení chronických ran