Tisk článku

Zdravotně-sociální pracovniceZdravotně-sociální pracovnice:                           

Mgr. Radka Galanová                         
tel.: 518 601 184                                 
mobil: 737 901 541                             
e-mail: galanova.radka@nemkyj.cz

Kde nás najdete:

V budově ředitelství (výšková budova, vchod K2) ve druhém patře.
plán areálu


Zdravotně-sociální pracovnice dochází za pacienty na jednotlivá oddělení a dle potřeby má pracovní aktivity i mimo areál nemocnice, proto doporučujeme návštěvu nejprve telefonicky či mailem domluvit.

Práce zdravotně-sociálního pracovníka je službou pro pacienty, jejich blízké a rodiny a je bezplatná.

Sociální práce ve zdravotnicví:
 • sociální a zdravotní péče se doplňují a v řadě ohledů i vzájemně ovlivňují
 • smyslem sociální práce ve zdravotnictví je zejména pomoc klientovi, jeho rodině i širšímu prostředí při zmírnění nebo odstranění negativních sociálních důsledků nemoci
 • sociální pracovnice je v rámci základního a odborného sociálního poradenství k dispozici všem pacientům, ať už ambulantním či lůžkovým, napříč všemi odděleními
Zdravotně-sociální pracovnice v nemocnici:
 • řeší a uspokojuje psycho-sociální potřeby klientů
 • spolupracuje s rodinami a příbuznými klienta
 • řeší situace akutně hospitalizovaných klientů (rozhodnutí, zda se má sociální pracovník na řešení podílet, závisí především na lékaři – ten často podává impulz k zahájení sociálního šetření)
 • poskytuje základní sociální poradenství, jedná s institucemi, plánuje péči a sociální rehabilitaci, zprostředkovává specializované služby a specializované pomoci, je nápomocen v řešení finančních a bytových záležitostí
 • v rámci sociální prevence zjišťuje možné sociálních obtíže a potřeby, provádí depistáž
 • stanoví sociální anamnézy a prognózy s cílem reintegrace a zjištění, zda klientova sociální situace nebude narušovat jeho léčbu a zhoršovat zdravotní stav
 • tam, kde reintegrace není možná, pomáhá zajistit další formy pomoci
 • aplikuje metody sociální práce, zejména individuální práce s klientem, sociální práce s rodinou aj.
 • respektuje svobodné rozhodování klientů, spolu s klienty analyzuje povahu daných problémů a jejich možných řešení, řešitelem problémů však zůstávají klienti
 • hodnotí a posuzuje danou problematiku, aniž by klienty a jejich jednání odsuzoval, respektuje důvěrnost sdělených informací
 • řídí se etickým kodexem sociálních pracovníků
 • je členkou multidisciplinárního týmu, úzce spolupracuje se zdravotním personálem

INFORMACE K VÝPLATĚ DŮCHODŮ PROSTŘEDNICTVÍM NEMOCNICE KYJOV