Tisk článku

ODDĚLENÍ PATOLOGIE

12558


Primář oddělení
Doc. MUDr. Aleš Pastrňák, CSc.,
tel. 518 601 540
e-mail: pastrnak.ales@nemkyj.cz


Zastupující vrchní laborantka
Bc. Veronika Kohoutková
tel. 518 601 541
e-mail: kohoutkova.veronika@nemkyj.cz


Lékaři MUDr. Ondrej Savka tel. 518 601 545

MUDr. Radek Kajzar tel. 518 601 543

MUDr. Agáta Gach
tel. 518 601 547


Kde nás najdete:
Oddělení patologie se nachází v nově zrekonstruované samostatné budově J, v areálu Nemocnice Kyjov

Příjem materiálu:                     
Po - Pá : 6.00-14.30 hod.

Charakteristika oddělení:
Patologické oddělení je nedílnou součástí laboratorního komplementu nemocnice, poskytující své služby nejen vlastním oddělením nemocnice, ale i jiným ambulantním zařízení, dle jejich aktuálních potřeb. Oddělení je členěno na laboratorní část a pitevní trakt.

Z historie oddělení:
Patologie byla otevřena již v roce 1954 pod vedením prof. MUDr. Františka Pavlici, a to jako přízemní budova. V letech 1968 - 1969 bylo přízemí rozšířeno o další patro. Současné podoby budova nabyla v roce 2016.

Spektrum služeb:
Na našem oddělení jsou prováděny následující druhy vyšetření, sloužící zejména k morfologické diagnostice nádorů, zánětů, metabolických a dalších onemocnění:       

  1. Bioptická vyšetření – jde o vyšetření orgánů, jejich částí až nejmenších (tzv. punkčních) částic, odebraných pacientům během operací, endoskopických či jiných léčebně diagnostických zákroků. Na  vyšetřovaný materiál mohou být aplikovány jak základní, tak speciální metody barvení, jejichž výsledek je pro patologa základním pilířem diagnostiky. Mezi speciální metody se řadí také imunohistochemie, prováděná na našem pracovišti, která v dnešní době představuje zlatý standard v diagnostice a určování  povahy nádorů. Nejen v oblasti imunohistochemie spolupracuje naše oddělení s řadou konzultačních pracovišť. V obou případech se lhůta pro vydání konečného výsledku vyšetření může značně prodloužit. Na tuto skutečnost jsou klinici prostřednictvím NIS včas upozorněni;
  2. Peroperační biopsie – je prováděna během operace pacienta, kdy lze v samotném jejím průběhu v rozmezí několika desítek minut stanovit prvotní diagnózu a napomoct určit další operační postup;
  3. Cytologická vyšetření – jedná se o mikroskopické vyšetření buněk ze stěrů, punkcí či výplachů dutin a některých orgánů, které slouží ke stanovení diagnózy;
  4. Nekroptická vyšetření – pitvy pacientů zemřelých v nemocnici, včetně materiálu během pitvy  odebraného a následně histologicky vyšetřeného, slouží k objasnění diagnózy a jsou současně nástrojem vnitřní kontroly správnosti a účinnosti léčby.

Akreditace:
Oddělení splňuje požadavky NASKL a je držitelem osvědčení o úspěšném absolvování Auditu II. Oddělení získalo v roce 2015, 2019, 2021 akreditaci MZ, kterou se získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání - patologie. Oddělení se od roku 2019 každoročně účastní externího hodnocení kvality (EHK) a je držitelem osvědčení - 1. histologické a cytologické barvení 2. všeobecná imunohistochemie -barvení.

Důležitá upozornění:
Výsledky histologických a cytologických vyšetření pacientům sděluje ošetřující lékař. Zemřelí nejsou na oddělení patologie vystavováni, tuto možnost poskytuje pohřební služba.

Přílohy:                                            

Laboratorní příručka

Žádanka k histologickému/cytologickému vyšetření                                                                   

12567            


12564

12569

12570

12572

12573

12574

12575

12576

12578

12579