Tisk článku

OOP Veselí nad Moravou
Vedoucí lékař
prim. MUDr. Jan Sekerka
e-mail:sekerka.jan@nemkyj.cz


Lékař:
MUDr. Marek Pollák
tel. 518 396 208
e-mail: pollak.marek@nemkyj.czVrchní sestra
Mgr. Hana Cenková
tel. 518 396 197
email:cenkova.hana@nemkyj.cz


Sociální pracovnice
Zdeňka Měsíčková
tel. 731 160 331


Poskytujeme léčebnou a ošetřovatelskou péči pacientům, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje ukončit hospitalizaci. Ošetřujeme pacienty po proběhlém akutním onemocnění nebo při progresi chronického onemocnění.
Přijímáme i klienty z domova, kteří potřebují ošetřovatelskou péči delší než 4 hodiny denně. Ti jsou umístěni na nadstandardní pokoje. Pobyt na těchto pokojích je zpoplatněn dle ceníku Nemocnice Kyjov.
Cílem pobytu na oddělení ošetřovatelské péče je zlepšení fyzického i duševního zdraví pacienta, návrat soběstačnosti, zmírnění následků onemocnění.
Na oddělení se věnujeme i nevyléčitelně nemocným, poskytujeme jim paliativní péči, případně se jim snažíme zajistit důstojné dožití za přítomnosti jejich blízkých.
Oddělení disponuje 37 lůžky, z toho dvě jsou tzv. lůžka sociální. Je vybaveno jak přístroji diagnostickými, tak i vybavením k ošetřovatelské a rehabilitační péči – polohovacími lůžky, antidekubitory a moderními antidekubitními pomůckami.
Léčebnou a ošetřovatelskou péči zajišťuje lékař, vrchní sestra, 8 všeobecných sester a 10 sanitářek. K dispozici jsou 2 fyzioterapeutky, které každý den s indikovanými pacienty cvičí.
Každý týden probíhají na oddělení konzultace nutriční terapeutky a specialistky na hojení ran a proleženin.
Na oddělení působí i zdravotně-sociální pracovnice, která se věnuje sociálnímu poradenství pacientům a jejich rodinným příslušníkům ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům.
Na oddělení každý týden přichází kněz a je zajištěna duchovní služba.
Celá budova je nově zrekonstruovaná a částečně klimatizovaná.


                                        14488      


                                                            
                                        14485                                              14486 
                                        14487
      
                                                

                                       


                                                          


              

Nemocnice Kyjov,
příspěvková organizace
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

tel.: 518 601 111
fax: 518 614 176

IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912
ID schránky: dj2k6kr

EU