Tisk článku

OOP Veselí nad Moravou
Vedoucí lékař
prim. MUDr. Jan Sekerka
e-mail:sekerka.jan@nemkyj.cz


Lékař:
MUDr. Marcel Mokrohajský
tel. 518 396 208
e-mail: mokrohajsky.marcel@nemkyj.cz


Vrchní sestra
Mgr. Hana Cenková
tel. 518 396 197
email:cenkova.hana@nemkyj.cz


Sociální pracovnice
Mgr. Radka Galanová
galanova.radka@nemkyj.cz
tel. 737 901 541

Poskytujeme léčebnou a ošetřovatelskou péči pacientům, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje ukončit hospitalizaci. Ošetřujeme pacienty po proběhlém akutním onemocnění nebo při progresi chronického onemocnění.
Přijímáme i klienty z domova, kteří potřebují ošetřovatelskou péči delší než 4 hodiny denně. Ti jsou umístěni na nadstandardní pokoje. Pobyt na těchto pokojích je zpoplatněn dle ceníku Nemocnice Kyjov.
Cílem pobytu na oddělení ošetřovatelské péče je zlepšení fyzického i duševního zdraví pacienta, návrat soběstačnosti, zmírnění následků onemocnění.
Na oddělení se věnujeme i nevyléčitelně nemocným, poskytujeme jim paliativní péči, případně se jim snažíme zajistit důstojné dožití za přítomnosti jejich blízkých.
Oddělení disponuje 37 lůžky, z toho dvě jsou tzv. lůžka sociální. Je vybaveno jak přístroji diagnostickými, tak i vybavením k ošetřovatelské a rehabilitační péči – polohovacími lůžky, antidekubitory a moderními antidekubitními pomůckami.
Léčebnou a ošetřovatelskou péči zajišťuje lékař, vrchní sestra, 8 všeobecných sester a 10 sanitářek. K dispozici jsou 2 fyzioterapeutky, které každý den s indikovanými pacienty cvičí.
Každý týden probíhají na oddělení konzultace nutriční terapeutky a specialistky na hojení ran a proleženin.
Na oddělení působí i zdravotně-sociální pracovnice, která se věnuje sociálnímu poradenství pacientům a jejich rodinným příslušníkům ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům.
Na oddělení každý týden přichází kněz a je zajištěna duchovní služba.
Celá budova je nově zrekonstruovaná a částečně klimatizovaná.


                                        14488      


                                                            
                                                                                 14486 
                                        14487

Pokud neumožňuje stav pacienta propuštění, může strávit na oddělení ošetřovatelské péče u nás ve Veselí několik týdnů, někdy i měsíců.
Tento pacient má onkologické onemocnění. Téměř nejí, bolesti nepociťuje jen díky opiátům. A jeho dcera za ním jezdí každý den, v doprovodu jednoho, nebo více pejsků. Pán vždy viditelně ožije, potěší se a nabere trochu sil. Fotku pacienta zveřejňujeme se souhlasem rodiny.       15471