Tisk článku

ONKOLOGIE

Lékaři

MUDr. Jiří Tomášek, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Helena Šimíková

Úseková sestra

Miroslava Pavlíková
tel. 518 601 711
e-mail: pavlikova.miroslava@nemkyj.cz


Oddělení se sestává z ambulance, aplikační místnosti pro chemoterapii a jinou terapii, čekárny a sociálního zázemí.

KDE NÁS NAJDETE

budova  B v přízemí  vpravo od schodiště

plán areálu


NABÍZÍME

Poskytované služby: vyšetření  pro podezření na zhoubný nádor. Léčení pro zhoubné nádory:chemoterapie, hormonoterapie a jiná terapie. Dále zajišťujeme pro pacienty radioterapii a konsultace k biologické terapii na vyšším pracovišti. Po skončení léčby pacienty dále sledujeme a  v pravidelných intervalech jim  provádíme potřebná vyšetření.
U nezhoubných onemocnění prsů provádíme diagnostiku a sledování.
Úzce spolupracujeme s Masarykovým onkologickým ústavem, Onkologickým oddělením FN Brno – Bohunice a Onkologickým oddělením FN u sv. Anny v Brně.


PROVOZ ODDĚLENÍ

Onkologické oddělení sestává z ambulance a stacionáře. Personálně je zabezpečeno třemi lékaři a dvěma sestrami. Ročně jím projde víc jak 6000 pacientů, z toho nových bývá kolem 300 pro onkologickou diagnózu a 350 pro nezhoubné onemocnění. Oddělení klinické onkologie velmi úzce spolupracuje s Masarykovým onkologickým ústavem Brno a interní hematoonkologickou klinikou FN Brno v Bohunicích. To umožňuje zajistit péči pro pacienty v plném rozsahu a na vysoké úrovni.
Vybavení oddělení stacionářem, který dovoluje podávat cytostatika v dlouhých režimech, a přenosnými aplikačními pumpami k zajištění kontinuální terapie umožňuje léčení pacientů podle nejnovějších doporučení. Cytostatická léčba není jediným způsobem léčení. Dále se používá hormonální a imunomodulační léčba a ve spolupráci s pracovišti v Brně je zajišťována radioterapie. Služby aplikace cytostatik využívá i neurologické, revmatologické a hematologické oddělení a gastroenterologická ambulance.
Nedílnou součástí péče je i dlouhodobé sledování onkologických nemocných po ukončení léčby a podíl na diagnostice v některých složitějších případech. Oddělení pečuje i o pacienty s nezhoubnými diagnózami, zvláště o nezhoubná onemocnění prsů u žen, ale i mužů. V náplni práce oddělení je i shromažďování a ověřovaní dat pro Národní onkologický registr z území bývalého okresu Hodonín.


                               14079                               14082

                              14080

INFORMACE PRO PACIENTY

objednání k vyšetření na datum a čas na telefonním čísle 518 601 711