Tisk článku

PLICNÍ ODDĚLENÍ


Primář
MUDr. Petr Kolman
tel. 518 601 670
e-mail: kolman.petr@nemkyj.cz

Vrchní sestra
Bohumila Dvořáková
tel. 518 601 671
e-mail: dvorakova.bohumila@nemkyj.cz

Lékaři:
MUDr. Blanka Straková
MUDr. Markéta Wenzlová
tel. 518 601 682
      518 601 672

MUDr. Alena Bílková
tel. 518 601 682


Informace o hospitalizovaných pacientech:
MUDr. Petra Košťálová
MUDr. Iveta Rolková
tel. 518 601 674

Objednání pacientů k plicnímu vyšetření na tel č. 518 601 681 nebo 518 601 175.

 

KDE NÁS NAJDETE

Oddělení se nachází v pavilonu H

plán areálu

Plicní oddělení poskytuje komplexní léčebně-preventivní a posudkovou péči v oblasti pneumoftizeologie pro spádovou oblast přibližně 160 000 obyvatel. Oddělení disponuje 24 lůžky a 2 ambulancemi, součástí oddělení je i alergologická ambulance a kalmetizační pracoviště.                                   3820NABÍZÍME

Plicní oddělení poskytuje péči pacientům s širokým spektrem plicních nemocí, jedná se zejména o pacienty s astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN),  záněty průdušek a plic a plicními nádory. Ve spolupráci s chirurgickým oddělením  pečujeme i o pacienty s úrazy hrudníku.
Na oddělení realizujeme všechny základní diagnostické a léčebné výkony nutné k zvládnutí  akutních i chronických stavů,  v péči o nejtěžší pacienty spolupracujeme s odd. ARO.
Terapeutické bronchoskopické výkony jako je brachyterapie  (endobronchiální ozáření), ošetření dýchacích cest laserem nebo zavedení stentu  do dýchacích cest realizujeme ve spolupráci s Klinikou nemocí plicních a tuberkulózy (KNPT) FN Brno, Masarykovým onkologickým ústavem a Plicní klinikou FN v Olomouci. Ve spolupráci s radiologickým oddělením jsou prováděny CT navigované plicní biopsie.


V laboratoři funkční diagnostiky realizujeme kompletní vyšetření plicních funkcí – spirometrii, bodypletysmografii a vyšetření difuzní plicní kapacity, odběr arteriální krve k vyšetření krevních plynů.
O pacienty s plicními nádory pečujeme ve spolupráci s onkologickým odd. naší nemocnice, indikované pacienty odesíláme na KNPT FN Brno nebo do MOÚ. Držíme krok s nejnovějšími léčebnými postupy, k čemuž nám přispívá i aktivní účast na  klinických studiích nových protinádorových preparátů.
V dohledné době plánujeme otevření protikuřácké poradny. Pomoc kuřákům zatím realizujeme v rámci našich odborných ambulancí.


                            9511

INFORMACE PRO PACIENTY

Pacient je odeslán specialistou či praktickým lékařem. V přízemí plicního oddělení provede dokumentátorka či sestra administrativní příjem – vloží osobní údaje pacienta do nemocničního informačního systému (NIS).  Následně je pacient uložen na lůžko a vyšetřen lékařem. Budova plicního oddělení se připravuje k rekonstrukci,a proto nemůžeme zatím pacientům nabídnout pokoje se samostaným sociálním zařízením, výjimkou je izolovaný jednolůžkový pokoj pro pacienty s tuberkulózou. Nadstandardní pokoje zatím nejsou k dispozici. Pacienti si k hospitalizaci vezmou doporučení odesílajícího lékaře, dokumentaci z odborných ambulancí, které pravidelně navštěvují,  seznam užívaných léků,  inhalační preparáty (spray, discus apod.), osobní a hygienické potřeby, vlastní pyžamo je možné.

AMBULANCE

Alergologická
Kalmetizace
Plicní
Poradna pro odvykání kouření

 

                             9517