Tisk článku

INTERNÍ ODDĚLENÍ411

Primář

MUDr. Jan Sekerka
tel. 518 601 600
e-mail: sekerka.jan@nemkyj.czVrchní sestra
Jana Šefčíková
tel. 518 601 615
e-mail: sefcikova.jana@nemkyj.cz


  

LŮŽKOVÁ ČÁST:

Interní JIP


518 601 615, 518 601 616

Interna muži


518 601 611

Interna ženy


518 601 622


AMBULANCE:

Interní ambulance

Registrace

518 601 731

Příjmová ambulance


518 601 607

 

Diabetologie

MUDr. Gardášová Marie

MUDr. Foltán Peter

518 601 605

518 601 606

Endokrinologie

MUDr. Hudeček Petr

518 601 603

Gastroenterologie

MUDr. Kasarda Radim

518 601 608

Kardiologie


MUDr. Břeň Jaromír  - ÚT, ST

MUDr. Pavel Obrtlík - ČT

518 601 088


MUDr. Lukeš Karel

518 601 602


MUDr. Savková Lucie - PÁ

518 601 633Interní oddělení je jedním ze základních oddělení nemocnice. Zabývá se diagnostikou, nechirurgickou léčbou a prevencí chorob vnitřních orgánů. Kromě všeobecné interny nabízí i péči ve specializovaných oborech endokrinologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie a kardiologie (včetně možnosti echokardiografického a ergometrického vyšetření a specializovaného vyšetření pacientů s trvalými kardiostimulátory).


KDE NÁS NAJDETE

Oddělení se nachází v pavilonu D2

plán areálu


Telefonní kontakty:
Jednotka intenzivní péče: 518 601 615, 616
Interní oddělení-muži: 518 601 611
Interní oddělení-ženy: 518 601 622PROVOZ ODDĚLENÍ

Oddělení má celkem 71 lůžek pro standardní a intermediární péči na dvou samostatných odděleních - zvlášť ženy a muži  a 11 lůžek je na jednotce intenzivní péče. Na interním oddělení je ročně hospitalizováno průměrně 3200 pacientů. Péče o klienty ze spádové oblasti čítající zhruba 92 000 obyvatel je poskytována jak v lůžkové části, tak i v ambulantním sektoru. Na interním oddělení pracuje 17 kvalifikovaných lékařů, 57 zdravotních sester, z nichž 13 má pomaturitní specializační studium a 13 ošetřovatelek.

Interní oddělení poskytuje i nepřetržitou pohotovostní službu, kterou ročně využije přes tisíc pacientů. Počtem lůžek, ambulancí a počtem pracovníků je interna největším oddělením nemocnice.

412Lékaři interního oddělení zajišťují z velké části také provoz centra digestivní endoskopie. Zde je ambulantním i hospitalizovaným pacientům poskytována diagnostická a léčebná péče v rámci endoskopie zažívacího traktu, jako jsou flexibilní esofagogastroduodenoskopie, koloskopie či rektoskopie nebo endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie. V rámci centra spolupracují jak lékaři gastroenterologové a chirurgové, tak i vyškolené endoskopické zdravotní sestry. Centrum digestivní endoskopie je aktivně zapojeno i do programu prevence kolorektálního karcinomu.

 

 

 

Informace pro příbuzné pacientů hospitalizovaných na odd. ARO a JIP Nemocnice Kyjov


Odborné ambulance


 Domácí péče o dlouhodobě nemocné seniory