Tisk článku

CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY (COS) A CENTRÁLNÍ STERILIZACE (CS)

Vedoucí lékař:
MUDr. Zdeněk Hnilica

Vrchní sestra
Mgr. Romana Škarecká
tel. 518 601 517
e-mail: skarecka.romana@nemkyj.cz

                                                                 
Provoz v nových moderních prostorách centrálních operačních sálů (dále jen COS) byl zahájen v roce 2000. Nacházejí se zde čtyři operační sály. Jeden superaseptický a tři aseptické.
Jednotlivé operační sály jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou - jako je počítačová navigace pro operace totálních endoprotéz, artroskopická sestava pro vyšetření a operační výkony v kloubních dutinách doplněná shaverem, vaperem a záznamovým zařízením DVD. Dále COS disponují třemi laparoskopickými sestavami určenými pro chirurgické a urologické operační výkony, které jsou vybaveny elektrochirurgickou jednotkou, proplachovací a odsávací pumpou a záznamovým zařízení DVD pro jednotlivé miniinvazivní operační výkony. Pro potřeby jednotlivých operačních oborů je k dispozici harmonický skalpel ( pro operace štítné žlázy), ligasure (pro operace nádorů tlustého střeva, ledvin) gamma detekční sonda (pro operace nádoru prsu), dále dva pojízdné RTG přístroje s C ramenem ( pro traumatologické operace). Operační sály jsou vybaveny monitorovacím zařízením, díky kterému je možnost přenášet průběh operačních výkonů. Tohoto bývá využito pro prezentace operačních výkonů online při kongresech.

Jednotlivá operační síta s nástroji jsou umístěna v kontejnerovém systému a po použití jsou transportována na oddělení centrální sterilizace, která zajišťuje kompletní předsterilizační přípravu a následnou sterilizaci se striktním dodržováním platné legislativy. Od roku 2013 jsme držiteli certifikátu systému kvality ( dle ČSN EN ISO 9001: 2009) pro proces sterilizace.

V prostorách COS se provádí veškeré operace oddělení ortopedie, chirurgie a urologie. Na superaseptickém sále se provádějí umělé náhrady kyčelních, kolenních, ramenních, hlezenních a malých kloubů na prstech ruky, artroskopické operace, ošetřují úrazy kostí a kloubů. Kýlním centrem jsme se stali v roce 2006 a od roku 2013 jsme Akreditovaným pracovištěm traumatologie. Na aseptických sálech se provádějí operace břicha, cév, včetně minimálně invazivních operací prováděných na střevu.


Provozní činnost operačních sálů je zajištěna nepřetržitě 24 hodin. Na COS pracují kromě lékařů výše uvedených oddělení perioperační sestry, lékaři anesteziologové, anesteziologické sestry, sanitáři a uklízečky. V čele stojí vedoucí lékař a vrchní sestra.
COS patří k nejmodernějším oddělením v nemocnici. Díky tomu je možno provádět i ty nejnáročnější operací v souladu s evropskými a světovými standardy. V dokonale aseptickém prostředí s moderní technikou za rok proběhne asi 4500 operačních výkonů.

Centrální sterilizace

Staniční sestra
Eva Ptáčková
tel. 518 601 015
e-mail: ptackova.eva@nemkyj.cz


CS byla uvedena do provozu 1. 2. 2000. Vznik tohoto pracoviště si vynutily neustále se zvyšující nároky na sterilitu a stal se podmínkou pro udržení vysokého standardu operativy v kyjovské nemocnici. CS je umístěna v nové přístavbě chirurgického pavilonu. Má vlastní vstup a je organizována tak, aby nedocházelo ke křížení čistých a nečistých provozů. Na oddělení se provádí kompletní předsterilizační příprava nástrojů, prádla, obvazového a jiného zdravotnického materiálu. Sterilizační proces je plně automatizován. Kontrola se zaznamenává graficky. Dokumentace o parametrech procesu se uchovává minimálně 15 let. Sterilní materiál se skladuje ve sterilním skladu nebo se přímo expeduje na cílová pracoviště. Zaměstnanci CS pracují v jednosměnném provozu s postupným nástupem v době od 6 do 20 hod. Pracuje zde staniční sestra, 4 zdravotní sestry, 7 sanitářek a 1 pomocná pracovní síla.

Ročně se na oddělení zpracuje asi 135 000 sterilních produktů, z toho asi 21 000 kontejnerů. Oddělení připravuje sterilní materiál také pro 20 externích objednavatelů. CS splňuje svým moderním vybavením ty nejpřísnější parametry na dezinfekci a sterilizaci, což je v dnešní době základní podmínkou pro provádění náročných operačních výkonů.

                                           14095


Příručka kvality sterilizace