Tisk článku

Nukleární medicína


Primář
MUDr. Jaromír Bernátek
tel. 518 601 470
e-mail: bernatek.jaromir@nemkyj.cz


Vrchní radiologický asistent

Marie Havalová
tel. 518 601 471
e-mail: havalova.marie@nemkyj.czKDE NÁS NAJDETE

Oddělení se nachází v pavilonu B

plán areálu1122Oddělení nukleární medicíny od svého vzniku v roce 1991 pod vedením MUDr. Jaroslava Búřila  neustále rozšiřuje spektrum diagnostických funkčních i zobrazovacích metod, které jsou v principu založeny na využití radionuklidů o krátkém poločase a jejich detekci v lidském organismu. Vyšetření zjišťují funkční stav jednotlivých orgánů, umožňují stanovit diagnózu v počátku onemocnění a jsou pro pacienty nenáročná.

                  

Oddělení poskytuje služby pro spádovou oblast cca 350 000 obyvatel - využívají je vedle kyjovské nemocnice i lůžková zařízení a ambulance  okresů Hodonín, Břeclav a Kroměříž.

Provoz zajišťují 2 erudovaní lékaři, radiofarmaceut,  fyzik-elektronik a pět kvalifikovaných nelékařských zdravotnických pracovníků. Provádí se zde celé spektrum vyšetření dle koncepce oboru nukleární medicíny. V současné době je se zdravotními pojišťovnami nasmlouváno 49 výkonů. Mezi nejčastěji prováděná vyšetření patří scintigrafie kostí, plic, ledvin, srdce a mozku. Ročně je provedeno přibližně 10 000 vyšetření.

                                9565

V roce 2010 byla na oddělení nukleární medicíny uvedena do provozu nová dvouhlavá SPECT gamakamera. Jedná se o jeden z nejmodernějších přístrojů svého druhu, který umožní zrychlit a zkvalitnit prováděná nukleárně-medicínská vyšetření. Přístroj rovněž umožňuje rozšíření spektra výkonů o některá kardiologická, neurologická a onkologická vyšetření.
V roce 2008 byla oddělení udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru nukleární medicína.
Pracoviště je zapojeno v systému externích kontrol kvality a je pod soustavným dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).
V letech 2012 - 2014  oddělení pracovalo pod vedením MUDr. Jiřího Bakaly, který do naší nemocnice nastoupil začátkem  roku 2012. Od 1. 8. 2014 do začátku března 2017 pracovalo oddělení pod vedením MUDr. Jana Musila. Od roku 2018 pracuje oddělení pod vedením MUDr. Jaromíra Bernátka.


NABÍZÍME

Objednávání jednotlivých vyšetření


Radiofarmaka pro jednotlivá vyšetření jsou připravována pro jednotlivé objednané pacienta v čas potřeby a vzhledem k jejich fyzikální podstatě (poločas rozpadu radionuklidu) je lze použít jen několik desítek minut po přípravě. Proto je nutné dostavit se k vyšetření s vyplněnou žádankou odesílajícího lékaře v přesně stanovený den a hodinu.
Vyšetření jsou značně finančně nákladná, v řádu tisíců až desetitisíců korun za jedno vyšetření. Proto pokud se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k vyšetření v určeném, termínu, je bezpodmínečně nutné toto vyšetření předem zrušit a umožnit tak vyšetření jinému pacientovi.
Telefonický kontakt na registraci oddělení: 518 601 473
 
Objednací doby vyšetření:

Vyšetření plic (perfúze), ledvin (dynamická scintigrafie), flebografie a slinných žláz je prováděna denně bez nutnosti objednání. Ventilační scintigrafii plic provádíme 3x týdně (po, st, pá).
Scintigrafie sentinelové uzliny je prováděna po dohodě s chirurgickým oddělením (dle operačního plánu) den před plánovaným zákrokem.
Na ostatní vyšetření je objednací doba do jednoho týdne. Pacienti jsou na základě telefonického nebo elektronického požadavku (prostřednictvím nemocničního informačního systému) objednáváni na nejbližší možný termín.

                          9567

                           9569
 

INFORMACE PRO PACIENTY


Co je to scintigrafie, co je to SPECT?


Jsou to vyšetření, při kterých se používá malé množství radioaktivity k zobrazení některého orgánu. Získané obrazy pomohou k přesnější diagnostice Vaší nemoci nebo k volbě správné léčby. SPECT je zkratka pro jednofotonovou emisní tomografii - speciální vyšetření umožňující trojrozměrné zobrazení orgánů pomocí počítačů.

Co vyšetření obnáší?


Radioaktivní látka je obvykle aplikována injekcí do žíly paže. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření několik minut až hodin. Někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci. V některých případech se snímání dokonce provádí několikrát v časových odstupech. Během snímání budete nehybně ležet na lůžku. V zájmu dobré kvality obrazů bude kamera snímat ve Vaší těsné blízkosti. Obyčejně není potřeba se vysvlékat. Po vyšetření lze na pokyn personálu odejít.

Jak dlouho mám čekat?

To závisí na druhu vyšetření. U některých vyšetření je třeba po injekci čekat na snímání obrazů několik minut či hodin, výjimečně i 24 hodin. U většiny vyšetření lze během čekání oddělení opustit, je však třeba vrátit se nejpozději ve stanovenou dobu. Každý den provádíme několik druhů vyšetření na různých přístrojích. Proto se stává, že pacienti, kteří přijdou po Vás na jiné vyšetření, mohou být odbaveni před Vámi. Rovněž se může stát, že bude upřednostněn pacient, jehož zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpečí z prodlení.

Je třeba nějaká příprava k vyšetření?


Obecně ne. K některým vyšetřením je potřeba se dostavit nalačno, v ostatních případech lze jíst i pít před i po vyšetření. Přesné informace obdržíte při objednávání.

Je třeba něco dělat po vyšetření?

Radioaktivní látka se v těle rozpadne do druhého dne. Větší část se většinou z těla vyloučí močí, proto je vhodné po vyšetření více pít. Rovněž je vhodné do druhého dne omezit kontakt s dětmi a těhotnými ženami. Aplikovaná látka na Vás nebude mít žádný vliv, můžete řídit automobil apod. Bez obav se můžete vrátit do zaměstnání.

Co se stane s výsledkem vyšetření?

Lékaři oddělení nukleární medicíny vytvoří na základě snímků protokol a odešlou ho lékaři, který Vám vyšetření doporučil.

Bude to bolet?

Ne víc než při odběru krve, jedná se jen o vpich injekce. Někomu může činit potíže nehybně ležet na tvrdém lůžku.

Je radiace spojená s vyšetřením bezpečná?

Dávka ionizujícího záření, kterou obdržíte, je malá a podobná (zpravidla nižší) jako u rentgenového vyšetření. Látky, které podáváme, jsou netoxické, jsou připravovány za přísně sterilních podmínek a splňují náročná kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

A co těhotenství?

Přichází-li v úvahu, že jste těhotná, informujte nás laskavě ještě před injekcí. Je třeba prodiskutovat některá další opatření. Po vyšetření se není třeba bránit otěhotnění.

Je třeba přerušit kojení?

Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského  mléka. Informujte se u lékaře oddělení nukleární medicíny, zda je potřeba kojení přerušit, případně na jak dlouho.

Mohu si přivést doprovod?

Samozřejmě ano, nikoliv však děti nebo těhotné.

Potřebuji další informace...


Obraťte se na pracovníky našeho oddělení. Rádi Vám je poskytneme. Neočekávejte však, že Vám sdělíme na základě jediného specializovaného vyšetření Vaší diagnózu a potřebnou léčbu. To přísluší jen Vašemu ošetřujícímu lékaři, který má k dispozici kompletní výsledky dalších vyšetření a může tak posoudit Vaši případnou nemoc komplexně.

 

INFORMACE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

Seznam prováděných vyšetření

informovaný souhlas k scintigrafii

- možnost využití vyšetření pomocí preparátu RAPISCAN

- možnost využití vyšetření pomocí preparátu DaTSCAN

informovaný souhlas k zátěžové scintigrafii myokardu