Tisk článku

Nukleární medicína


Primář
MUDr. Jaromír Bernátek
tel. 518 601 470
e-mail: bernatek.jaromir@nemkyj.cz
15916


Objednávky pacientů k vyšetření tel.: 518 601 473Vrchní radiologický asistent
Marie Havalová
tel. 518 601 471
e-mail: havalova.marie@nemkyj.cz
15915


Kontakty pro odbornou veřejnost:
Farmaceut                                     tel.: 518 601 472
Klinický fyzik                                  tel.: 518 601 475


KDE NÁS NAJDETE

Oddělení se nachází v pavilonu B

plán areálu

Oddělení nukleární medicíny patří podobně jako rentgen mezi zobrazovací metody. Vyšetření, tzv. scintigrafie se provádí s využitím radionuklidů o krátkém poločasu rozpadu jejich detekcí v lidském organismu.  Vyšetření zjišťují funkční stav jednotlivých orgánů, umožňují stanovit diagnózu v počátku onemocnění a volbu správné léčby, pro pacienty jsou nenáročná.

15912

Oddělení poskytuje služby pro spádovou oblast cca 350 000 obyvatel - využívají je vedle kyjovské nemocnice i lůžková zařízení a ambulance okresů Hodonín, Břeclav, části okresů Uherské Hradiště, Kroměříž, Vyškov, Brno-venkov. Některá vyšetření mají nadregionální charakter.

Provoz zajišťují lékaři, radiofarmaceuti, radiologický fyzik, radiologičtí asistenti a zdravotní sestry. Provádí se zde celé spektrum vyšetření dle koncepce oboru nukleární medicíny. Provádíme scintigrafické vyšetření kostí, plic, ledvin, srdce, mozku a další. V některých vyšetřeních se naše oddělení řadí mezi špičku v republice, např. diagnostika Parkinsonovy choroby pomocí radiofarmaka DaTSCAN.

15913

NABÍZÍME

Objednávání jednotlivých vyšetření:
Radiofarmaka pro jednotlivá vyšetření jsou připravována pro každého objednaného pacienta v čas potřeby a vzhledem k jejich fyzikální podstatě (poločas rozpadu radionuklidu) je lze použít jen několik desítek minut po přípravě. Proto je nutné dostavit se k vyšetření s vyplněnou žádankou odesílajícího lékaře v přesně stanovený den a hodinu.
Vyšetření jsou značně finančně nákladná, v řádu tisíců až desetitisíců korun za jedno vyšetření. Proto pokud se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k vyšetření v určeném, termínu, je bezpodmínečně nutné toto vyšetření předem zrušit a umožnit tak vyšetření jinému pacientovi.
 
Objednací doby vyšetření:

Vyšetření plic (perfúze) je prováděna denně bez nutnosti objednání.
Na ostatní vyšetření je objednací doba většinou do jednoho týdne. Pacienti jsou na základě telefonického nebo elektronického požadavku (prostřednictvím nemocničního informačního systému) objednáváni na nejbližší možný termín.


                          15914                          
 

INFORMACE PRO PACIENTY


Co vyšetření obnáší?
Radioaktivní látka je obvykle aplikována injekcí do žíly paže. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření několik minut až hodin. Někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci. V některých případech se snímání dokonce provádí několikrát v časových odstupech. Během snímání budete nehybně ležet na lůžku. V zájmu dobré kvality obrazů se bude kamera pohybovat ve Vaší těsné blízkosti. Obyčejně není potřeba se svlékat. Po vyšetření lze na pokyn personálu odejít. U většiny vyšetření lze během čekání oddělení opustit, je však třeba vrátit se nejpozději ve stanovenou dobu (sdělí personál). Každý den provádíme několik druhů vyšetření na různých přístrojích. Proto se stává, že pacienti, kteří přijdou po Vás na jiné vyšetření, mohou být odbaveni před Vámi. Rovněž se může stát, že bude upřednostněn pacient, jehož zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpečí z prodlení.

Je třeba nějaká příprava k vyšetření?
Obecně ne. K některým vyšetřením je potřeba se dostavit nalačno, v ostatních případech lze jíst i pít před i po vyšetření. Přesné informace obdržíte při objednávání.

Je třeba něco dělat po vyšetření?

Větší část aplikované radioaktivní látky se z těla vyloučí močí, proto je vhodné po vyšetření více pít. Rovněž je vhodné do druhého dne omezit kontakt s dětmi a těhotnými ženami. Aplikovaná látka na Vás nebude mít žádný vliv, můžete řídit automobil apod. Bez obav se můžete vrátit do zaměstnání.

Co se stane s výsledkem vyšetření?
Lékaři oddělení nukleární medicíny vytvoří na základě snímků protokol a odešlou ho lékaři, který Vám vyšetření doporučil.

Bude to bolet?
Ne víc než při odběru krve, jedná se jen o vpich injekce. Někomu může činit potíže nehybně ležet na tvrdém lůžku.

Je radiace spojená s vyšetřením bezpečná?
Dávka ionizujícího záření, kterou obdržíte, je malá a podobná (zpravidla nižší) jako u rentgenového vyšetření. Látky, které podáváme, jsou netoxické, jsou připravovány za přísně sterilních podmínek a splňují náročná kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

A co těhotenství?
Přichází-li v úvahu, že jste těhotná, informujte nás laskavě ještě před injekcí. Je třeba prodiskutovat některá další opatření.

Je třeba přerušit kojení?
Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Informujte se u lékaře oddělení nukleární medicíny, zda je potřeba kojení přerušit, případně na jak dlouho.

Mohu si přivést doprovod?
Samozřejmě ano, nikoliv však děti nebo těhotné.

Potřebuji další informace...
Obraťte se na pracovníky našeho oddělení. Rádi Vám je poskytneme. Neočekávejte však, že Vám sdělíme na základě jediného specializovaného vyšetření Vaší diagnózu a potřebnou léčbu. To přísluší jen Vašemu ošetřujícímu lékaři, který má k dispozici kompletní výsledky dalších vyšetření a může tak posoudit Vaši případnou nemoc komplexně.


INFORMACE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

informovaný souhlas k scintigrafii

informovaný souhlas k zátěžové scintigrafii myokardu