Tisk článku

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

407
Primář

MUDr. Jitka Hovadíková Kujíčková
tel.: 518 601 690, 694
e-mail: kujickova.jitka@nemkyj.cz

Vedoucí laborantka
Stanislava Poláčková
tel.: 518 601 691, 697
e-mail: polackova.stanislava@nemkyj.cz

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov bylo založeno v roce 1953 jako Oddělení klinické hematologie a transfuzní služby. U jejího založení stál primář MUDr. Milan Uhlíř a bylo zřízeno v prostorách dnešní JIP interního oddělení.

KDE NÁS NAJDETE

Dnes se Hematologie a transfuzní oddělení nachází v dolní části areálu kyjovské nemocnice v budově spolu s Oddělením klinické biochemie a Oddělením ušní, nosní, krční. Budova je označena písmenem P

plán areálu


POPIS ODDĚLENÍ

Oddělení má dvě základní části - část hematologickou a zařízení transfuzní služby.
Do hematologické části spadá hematologická ambulance a hematologická laboratoř.
Hematologická laboratoř provádí běžná vyšetření krevního obrazu a krevního srážení, dále mikroskopicky hodnotí abnormality krve a kostní dřeně. Laboratoř se pravidelně účastní testů externího hodnocení kvality. 
Hematologická ambulance poskytuje péči v souladu s nejnovějšími standardy pro pacienty s onemocněním krve, krevního srážení a lymfatických uzlin. Pacienti jsou objednáváni na základě doporučení praktického lékaře či jiného specialisty. Kromě běžného odběru krve jsou zde rutinně prováděny odběry kostní dřeně a léčebné venepunkce. V akutním případě jsou pacienti vyšetřeni neodkladně lékařem ještě týž den, jinak zpravidla do 14 dnů. Pacienti s hematologickým onemocněním, kteří vyžadují hospitalizaci, jsou přijímáni na akutní lůžka nemocnice, většinou interního nebo chirurgického oddělení, ale také na jiná oddělení - plicní, infekční nebo gynekologické oddělení. V případě stanovení diagnozy nádorového onemocnění krve nebo lymfatických uzlin a nutnosti neodkladného zahájení léčby, jsou pacienti odesíláni do klinického centra Interní hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně, se kterou HTO úzce spolupracuje.
Transfuzní část zabezpečuje celý proces od propuštění dárce k odběru krve, její postupné zpracování, nutná vyšetření k zajištění kvality a bezpečnosti takto vyrobené krve a její vydání pro klinické použití, tedy podání transfuze pacientovi.
Činnost zařízení transfuzní služby je pravidelně kontrolovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Hematologie a transfuzní oddělení provádí odběr a vyšetření krve pro všechny, kteří o vyšetření mají zájem pro svou osobní potřebu, tedy bez doporučení lékaře. Takto požadovaná vyšetření jsou placena přímo, nejsou hrazena ze zdravotního pojištění. Nejčastěji požadovanými vyšetřeními je vyšetření krevní skupiny, krevního obrazu nebo testu na HIV. 


Oddělení splňuje požadavek NASKL a úspěšně absolvovalo AUDIT II. osvědčení  a osvědčení pro hematologickou laboratoř.
Cílem a snahou našeho oddělení je poskytovat kvalitní péči pacientům. Našim dárcům krve se snažíme zajistit co nejpříjemnější prostředí při odběrech. 


Hematologická ambulance
tel. 518 601 698, 694

Hematologická laboratoř
tel. 518 601 693

Vzorky krve od pacientů k vyšetření jsou přijímány denně, 24 hodin. Příjem vzorků HTO: budova P, vchod P3.

Od 1.10.2013 zahajuje Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně a Transfuzním a tkáňovým oddělením Fakultní nemocnice Brno, nábor dárců kostní dřeně. Odběry krve pro registr budou vždy  ve středu  od 13.00 do 15.00 hodin.
Obecnými předpoklady vstupu do registru  je věk 18 – 35 let, dobrý zdravotní stav a zdravotní pojištění platné v ČR. K odběru je nutný platný doklad totožnosti s fotografií.
Více na www.kostnidren.cz.


Odběry dárců krve: 

Pondělí, úterý 6.30  - 9.00 hod. HTO, budova P, vchod P2

Pro výsledky vyšetření a objednání do hematologické ambulance volejte 518 601 698 po 11 h.


Obecné informace: 

Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk starší 18 let s hmotností nad 50 kg.

K odběru krve je nutno dostavit se s průkazem totožnosti a průkazem zdravotní pojišťovny.

Večer před odběrem doporučujeme jen lehká jídla, s omezením tučných a mastných jídel, stejně tak ranní snídaně.

 

Nejčastější otázky dárců:

Lze darovat krev v případě alergie?

 • ano, pokud dárce nemá žádné projevy alergie.


Za jakou dobu je možné darovat krev po nachlazení a léčbě antibiotiky?

 • 14 dnů po doléčení akutní infekce, 14 dnů po doužívání antibiotik.
   

Za jakou dobu je možné darovat krev po infekční mononukleoze?

 •  za rok po uzdravení
   

Za jakou dobu je možné darovat krev po borelioze?

 • za 6 měsíců po uzdravení


Za jakou dobu je možné darovat krev po výskytu klíštěte?

 • za 4 týdny, pokud nejsou potíže
   

Za jakou dobu je možné darovat krev po očkování proti chřipce?

 • možno darovat, pokud nejsou žádné potíže, nejlépe až po 48 hodinách


Za jakou dobu je možné darovat krev po očkování proti žloutence typu B?

 • za 4 týdny po očkování
   

Za jakou dobu je možné darovat krev po operaci?

 • za 6 měsíců, pokud nejsou potíže
   

Za jakou dobu je možné darovat krev po stomatologickém ošetření?

 • za 1 týden, pokud nejsou potíže
   

Za jakou dobu je možné darovat krev po tetování?

 • za 6 měsíců, stejně dlouhá doba je po provedení piercingu.
   

Jsou odběry nějak finančně ohodnoceny?

 • ne, odběry krve na HTO jsou bezplatné.

Laboratorní příručka