Tisk článku

ARO


Pověřen vedením ARO
MUDr. Petr Suk
tel. 518 601 330
e-mail: suk.petr@nemkyj.cz


Vrchní sestra
Mgr. Hana Bízová
tel. 518 601 331
email: bizova.hana@nemkyj.cz


ARO zajišťuje intenzivní péči na lůžkové stanici, kde je 6 lůžek pro pacienty v kritickém stavu. Oddělení má speciální vybavení pro poskytování resuscitační péče, o pacienty se stará speciálně školený personál čítající 22 lékařů, 29 sester a 3 sanitáři. Průměrný počet pacientů přijatých během jednoho roku je 200-250, průměrná ošetřovací doba jednoho pacienta je 10 dnů.


KDE NÁS NAJDETE

Oddělení se nachází v pavilonu C1

plán areálu


POPIS ODDĚLENÍ

Lékaři ARO spolu s 12 anesteziologickými sestrami podávají anestézii pro operační obory. Počet anestezií se pohybuje kolem 5500 za rok. Při anesteziologicko-resuscitačním oddělení funguje od roku 1992 ambulance bolesti; její pravidelný provoz byl zahájen roku 2000. Je zde poskytována lékařská péče klientům trpícím chronickou bolestí z nejrůznějších příčin.


                                            11931

V širokém spektru stavů tvoří hlavní část chronické bolesti zad včetně stavů po operacích páteře, neuralgie a neuropatické bolesti, chronické bolesti hlavy atd. Samostatnou kapitolou je pak léčba chronické bolesti a paliativní péče u zhoubných onemocnění, při které je často využívána i domácí hospicová péče v regionu. Těžiště léčby spočívá ve farmakoterapii bolesti, využívány jsou také cílené nervové blokády, akupunktura, elektropunktura. Důležitá je spolupráce s fyzioterapeuty, případně s lékaři jiných profesí (neurolog, psycholog, onkolog...).
 

Bazální stimulace

Anestezie - informace pro pacienty

Informace pro příbuzné a blízké nemocných přijatých na odd. ARO