Tisk článku

Anesteziologická ambulance

 
Ordinační doba:

Pondělí - pátek

8.00 - 15.00 hod.                              ON-LINE objednání  ( úterý 12.30-14.00 nebo pátek 8.00-10.00)

tel. 518 601 448  volat pouze během pracovní doby anesteziologické ambulance!

V týdnu od 15.-19.7. se bude ordinovat pouze v pondělí 15. 7., středa 17. 7., pátek 19. 7.
V týdnu 5.- 9. 8. se bude ordinovat pouze v pondělí 5. 8., středa 7. 8., pátek 9. 8.


KDE NÁS NAJDETE

Anesteziologickou ambulanci najdete v budově za hlavním vjezdem vlevo (bývalé očkovací centrum)

Plán areálu


Do anesteziologické ambulance se dostavte co nejdříve po provedení doporučeného předoperačního vyšetření praktickým lékařem, nebo jiným ambulantním specialistou, pokud je vyžadováno.
Do anesteziologické ambulance s sebou vezměte kompletní provedené předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dní. Pokud netrpíte závažnějším onemocněním, většinou stačí předoperační vyšetření praktickým lékařem. Pokud se léčíte s cukrovkou, cévním nebo srdečním onemocněním, popřípadě onemocněním dýchacích cest navštivte před operací specialistu, u kterého jste sledován, a ten se vyjádří k plánovanému výkonu. Některé dlouhodobě užívané léky je potřeba před operací včas vysadit, aby nebylo nutné zákrok odložit.

Výjimečně lze anesteziologické vyšetření provést v den nástupu do nemocnice, ale je zde riziko, že během vyšetření bude nalezen důvod, který bude znamenat odložení plánované operace (např. akutní infekce, nebo bude anesteziolog vyžadovat doplnění dalších vyšetření, aby provedení celkové anestezie bylo co nejbezpečnější).           

Zde najdete odkaz ke stažení formuláře informovaného souhlasu s anestezií. Prosím pozorně si formulář prostudujte, po provedení anesteziologického vyšetření jej budete muset podepsat, na vaše případné dotazy vám odpoví vyšetřující anesteziolog.

Informovaný souhlas s anestezií

U dětí podstupujících celkovou anestezii je v případě plánovaného operačního výkonu vyžadován doprovod alespoň jednoho z rodičů či zákonného zástupce. To stejné platí i pro osoby, které jsou zbaveny svéprávnosti.


Zde naleznete informace o tom, jak zvládnout co nejlépe operaci.