Tisk článku

Pro stážisty


  • Před zahájením praxe stážista požádá primáře (NZP vrchní sestru) oddělení o schválení zvoleného termínu praxe.
  • Pokud chce stážista vykonávat praxi na více odděleních, musí se vyjádřit primář (vrchní sestra) každého z těchto oddělení.
  • Na základě schválení připraví pracovníci personálního oddělení smlouvu.
  • Každý uchazeč o stáž se musí zúčastnit školení o BOZP a PO
  • Poplatek za stáž činí 200,00 Kč/1 denKontakt na personální oddělení:

Pavla Vandíková
tel. 518 601 270
e-mail: vandikova.pavla@nemkyj.cz