Tisk článku

Oddělení dětské


Objednávky termínů návštěv do odborných ambulancí na tel. 518 601 302.


Pověřena vedením
MUDr. Kamila Kotyková
tel.: 518 601 300
e-mail: kotykova.kamila@nemkyj.cz


Vrchní sestra
Mgr. Renata Masaříková
tel.: 518 601 314
e-mail: masarikova.renata@nemkyj.cz


Lékaři

MUDr. Kristýna Buchtová
MUDr. Kamila Čajková
MUDr. Andrea Čandasová
MUDr. Helena Černá
MUDr. Petr Hála
MUDr. Hana Hanáčková
MUDr. Jana Herůfková
MUDr. Eva Hlaďáková
MUDr. Iveta Jarmová
MUDr. Kamila Kotyková
MUDr. Petra Malovaná
MUDr. Katarína Miklovičová
MUDr. Vendula Okániková
MUDr. Adriena Redlová
MUDr. RNDr. Michaela Thérová
MUDr. Petra Tichá
MUDr. Andrea Uhlířová
MUDr. Tereza Zlámalová
MUDr. Jiří Žurek, Ph.D.


KDE NÁS NAJDETE


Pavilon F2 - JIP, ambulance, dětské oddělení (přízemí, I.poschodí)
Pavilon E - novorozenecké oddělení

plán areálu

 

Telefonický kontakt:

lůžková část

odd. větších dětí (přízemí)
518 601 305

 

odd. menších dětí (I. patro)
518 601 315

JIP
518 601 314

odd. fyziologických novorozenců
518 601 320

JIP novorozeneckého odd.
518 601 317

Všeobecná ambulance
518 601 302

Lůžkový fond
- oddělení větších dětí 17 lůžek
- oddělení menších dětí 13 lůžek
- oddělení JIP 4 lůžka
- novorozenecké oddělení 14 lůžek (rooming-in)
- oddělení patologických novorozenců 3 lůžka
 NABÍZÍME

poskytujeme komplexní ambulantní a lůžkovou péči dětem od narození do 19 let . Cílem je poskytnutí vysoce kvalitní pediatrické diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče za současného minimalizování negativního vlivu nemocničního prostředí na dítě. Vycházíme vstříc individuálním potřebám pacientů i jejich rodičů. Respektujeme Chartu práv hospitalizovaného dítěte.*
Umožňujeme přijetí doprovodu dítěte v kterémkoli věkovém období s výjimkou doprovodu k dětem, které trpí přenosným infekčním onemocněním. Na pobyt takového doprovodu není momentálně dětské oddělení stavebně uspořádáno a nejsme schopni zajistit taková epidemiologická opatření,  abychom zabránili vyššímu riziku přenosu infekční choroby na ostatní děti. Výjimkou tvoří děti, které jsou kojené a jinou stravu nepřijímají. V tomto případě za přísných hygienických opatření doprovod přijímáme. V blízké budoucnosti čeká dětské oddělení rekonstrukce, kde bude mít každý pokoj své vlastní sociální zázemí, kde bude možnost dítě s doprovodem izolovat.

Doprovod dítěte k hospitalizaci musí absolvovat antigenní test provedeným zdravotnickým pracovníkem v nemocnici, který si hradí dle platného ceníku (200,00 Kč)

Ve spolupráci s operačními obory spolupracujeme na léčbě dětských traumat a zajišťujeme pediatrickou péči o chirurgicky nemocné děti. Vyžaduje-li zdravotní stav dítěte specializovanou péči, je tato zajištěna v příslušných pracovištích Fakultní nemocnice Brno.

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo připomínku, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese

det@nemkyj.czPROVOZ ODDĚLENÍ

Dětské oddělení je akreditovaným pracovištěm, které pečuje o děti od jejich narození až do 19. roku života. Během tohoto období projde dítě několika vývojovými fázemi, z nichž každá s sebou nese specifické problémy. Proto péče o děti a jejich léčba vyžadují odborníky se širokým vědomostním záběrem, ale také specialisty vzdělané v užších disciplínách dětského lékařství a těmi oddělení disponuje.
V současnosti pracuje na oddělení 6 lékařů se specializovanou způsobilostí, 3 lékařky jsou v přípravě k atestaci. Vyšší odborné vzdělání má 30 sester. Za rok projde oddělením 2500 - 3000 pacientů. Průměrná ošetřovací doba je pod 5 dnů. Standardní lůžková péče je poskytována na dvou samostatných odděleních. Pro větší děti a dorost máme k dispozici 17 lůžek. Pro kojence a malé děti 6 pokojů, vždy se dvěma lůžky pro děti a jejich doprovod. 
Nadstandardně můžeme nabídnout vybavený pokoj pro 2 děti a 2 průvodce s kuchyňkou a sociálním zázemím. V prostorách dětského oddělení je aktivní WI-FI internetové připojení.
804Na obou podlažích mohou děti využívat herny s množstvím hraček, počítači a další audiovizuální technikou. Televizory a DVD přehrávače patří k běžnému vybavení každého standardního pokoje. Několikrát do měsíce zpříjemňují dětem pobyt na oddělení zdravotní klauni. Všichni zdravotní klauni disponují certifikátem z berlínské univerzity Steinbeis-Hochshule Berlin (SHB), na mezinárodním institutu Zdravotního klaunování (International Institue for Medical Clowning).
Občanské sdružení Zdravotní klaun se tak stalo první organizací svého druhu na světě, která má certifikované zdravotní klauny.
gary certifikát
certifikát


Lůžka jednotky intenzivní péče jsou určena k ošetřování pacientů se závažnými a život ohrožujícími stavy. Dětem je zde také poskytována komplexní pooperační péče po výkonech provedených na jiných pracovištích nemocnice.
Dětští pacienti, kteří vyžadují dlouhodobé sledování, jsou vedeni v několika odborných ambulancích - diabetologické, endokrinologické, gastroenterologické, kardiologické, nefrologické a ambulanci pro rizikové kojence.

              

                                                              HERNÍ TERAPIE


Herní terapie se v poslední době stává nedílnou součástí dětských oddělení. I naše oddělení v  kyjovské nemocnici má od ledna 2015 nového člena týmu. Je jím herní terapeutka, pro děti prostě jen teta Lenka. Je snadno k rozpoznání, má barevné oblečení a neustále s sebou vláčí kupu hraček a různých zdravotnických pomůcek. Pomůcky jsou skutečné, a tak v jejím kufříku najdete fonendoskop, kterým si děti můžou poslechnout tlukot vlastního srdíčka, kyslíkové masky, obinadla, náplasti, infuzní vaky, odběrové zkumavky, nástroje na vyšetřování uší, nosu a spoustu dalších věcí, se kterými se děti mohou během svého pobytu v nemocnici setkat. Koho by snad zajímalo jaké kosti nebo orgány v těle má, může si vše detailně prohlédnout na hadrových figurínách nebo v kresleném atlase. Lenka naše malé pacienty hravou formou připraví na veškerá vyšetření nebo zákroky, které je čekají, a pokud chtějí, tak je na tyto výkony i doprovodí. Někdy maminka nebo tatínek v nemocnici prostě chybí, pak přijde vhod právě teta Lenka.
Práce herního terapeuta je velmi rozmanitá.  Především je prostředníkem v komunikaci mezi dětmi a personálem oddělení. Stává se, že děti již od prvních chvil nemají důvěru v bílou a modrou barvu uniforem, kterou na našem oddělení personál nosí. V těchto případech právě herní terapeut dokáže, že i ty děti, které po překročení prahu oddělení jakoby oněměly a nekomunikují, rázem rozvážou svoje jazýčky. Pomáhá dětem, ale i jejich doprovodu porozumět nemoci, léčbě a získává je ke spolupráci se zdravotníky. Ke své práci využívá prvků arteterapie- výtvarné techniky, dramaterapie - využití loutek, panenek, vlastních prožitků, muzikoterapie - relaxační hudba, mluvené slovo, písničky a  další.
Někdy je již cesta z příjmové ambulance na oddělení velmi dlouhá a plná slz. Pak není nic snazšího, než zavolat tetu Lenku, která si pro tyto „strašpytlíky“ přijde sama. Na oddělení jim všechno vysvětlí, ukáže kde budou spát, kde jíst, kde si budou hrát. A že by se děti v nemocnici nudily, to ani náhodou. Mají spoustu práce s vystřihováním, lepením a vybarvováním obrázků, ale především  koumáním nad tím, jak to vlastně v tom našem těle všechno funguje a jak se to tam všechno vejde. Dobrými pomocníky jsou i terapeutické panenky, které zatím nemají jméno. Jsou to skřítci a víly. Ty velké se nechají ochotně obvazovat, nevadí jim, když do nich děti dloubají a píchají. Ty malé se zase rády zavrtají s dětmi do pelíšků a spí s nimi celou noc v jedné postýlce. Skřítci ani víly neodchází s dětmi domů, ale poslušně čekají na nově příchozí, aby jim pobyt v nemocnici pomohli zvládnout. Domů si děti mohou vzít jiné panenky, které si samy pomalují.
Jestli všechno děláme tak jak máme, tak na to dohlíží veverka Matylda. Když se budete dobře dívat, uvidíte ji v areálu nemocnice jak poskakuje, šplhá a hlavně nakukuje do oken, tak aby věděla, co se u nás děje a pošeptala svým pomocníkům skřítkům a vílám, co naše děti nejvíc trápí,  kdo je potřebuje k tomu, aby mohl v noci bez slziček spát nebo aby zvládl každou prohlídku pana doktora či paní doktorky.
A protože naši skřítci a naše víly ještě nemají jména, žádáme touto cestou všechny holky a kluky, aby nám posílali svoje návrhy na níže uvedenou adresu. Nejvyšší počet jmen zvítězí a naši pomocníčci konečně dostanou svá jména.

Za pomoc Vám děkuje kolektiv dětského oddělení Nemocnice Kyjov.


Strach z bílých plášťů v Kyjově rozhánějí herní asistentky
(přepis rozhovoru redakce časopisu HOSPITALin s vrchní sestrou Dětského oddělení Nemocnice Kyjov Bc. Renatou Masaříkovou)Dětské oddělení - herní terapeut
https://www.youtube.com/watch?v=qeJIe_4vofg
Toto video pro Nemocnici Kyjov vytvořila společnost 360video.cz
 

Novorozenecké oddělení

nese od ledna 2005 titul Baby Fiendly Hospital, který byl pracovníkům tohoto úseků udělen za vynikající výsledky při podpoře a propagaci kojení. 14 míst pro zdravé děti v systému rooming-in a 3 lůžka intenzivní péče pro patologické novorozence umožňují zvládnout péči o narozené děti ze širokého okolí. Prostřednictvím trvalé převozní služby je JIP ve spojení s vysoce specializovanými neonatologickými pracovišti Fakultní nemocnice Brno, která zajišťuje ošetřování těžce nezralých a nemocných novorozenců.Všem novorozencům je za pobytu na oddělení provedeno screeningové vyšetření dědičných poruch metabolizmu, ultrazvukové vyšetření kyčlí, nadstandardně mozku a ledvin, dále vyšetření sluchu - otoakustické emice, oftalmoskopické vyšetření čirosti očních prostředí.
Po propuštění z porodnice je matkám k dispozici telefonní linka 518 601 320, na které se jim ve dne v noci dostane kvalifikované rady při řešení aktuálních problémů s kojením.
Dětské oddělení nabízí také zapůjčení monitorů dechu Baby- sense na dobu 6 měsíců.

Klokánkování anglicky Kangaroo Mother Care (KMC) je metoda, která se používá zejména u předčasně narozených a u hypotrofických dětí. Spočívá v tom, že se miminko pokládá přímo na tělo matky či otce a zakryté je oděvem dospělého. Takto je zajištěn těsný kontakt s rodičem. Zároveň je tak simulováno prostředí dělohy (dítě je v teple, slyší tlukot srdce, hlas matky či otce). O klokánkování rozhoduje ošetřující lékař  s ohledem na zdravotní stav dítěte i matky.

Výhody klokánkování:

Klokánkování má spoustu výhod nejen pro dítě, ale i pro matku, popřípadě otce.
K těm hlavním patří:
• udržování ideální teploty  novorozence
• stabilnější srdeční rytmus, pravidelné dýchání
• pocit jistoty, dítě lépe spí, je klidnější, méně pláče
• posilování svalů dítěte
• zlepšení psychického stavu matky/otce
• navázání bližšího vztahu mezi dítětem a rodičem
• zvyšování imunity novorozence
• podpora tvorby mlékaChobotničky pro kulíšky

Hlavička a chapadla. Nejrůznější barvy. Veselé obličejíky. Jejich společný cíl a poslání je pomáhat předčasně narozeným novorozencům a jejich rodičů. Jedná se  o háčkované chobotničky, které k nám připluly až z dalekého Dánska, aby pomáhaly tam, kde je potřeba.

Projekt Chobotničky pro Kulíšky k nám vneslo občanské sdružení Nedoklubko. Aktivní členky, háčkují chobotničky s láskou a s cílem podpořit rodiče a miminka po předčasném porodu. Na vlastní náklady je vyrábí a posílají koordinátorkám Nedoklubka, které je dále předávají neonatologickým oddělením po celé republice.
Podle výzkumu, který v Dánsku proběhl, chapadélka chobotniček připomínají nedonošeňátkům pupeční šňůru jejich maminky. Miminka mají tendenci k úchopu a tím, že mají chapadélka při ruce, netahají si za zavedenou sondu či jiné hadičky. Cítí se bezpečněji, jsou klidnější a tím pádem jsou také stabilnější a lépe prospívají.

 
                                    11176


INFORMACE PRO PACIENTA

Přijetí pacienta na odd.:
Plánované přijetí lze objednat osobně v dětské ambulanci (pavilon F2) i  telefonicky (518 601 302) v pracovní době 7.00 - 15.00 hod.
K přijetí přichází pacient v doprovodu zákonného zástupce s doporučením PL nebo jiného odborného lékaře.
Přijetí je realizováno přijímajícím lékařem ve všeobecné dětské ambulanci. (pavilon F2)
Podle věku, po zhodnocení zdravotního stavu a po domluvě se zákonným zástupcem je pacient umístěn na jedné ze stanic dětského odd. Na oddělení  je možno přijat k dítěti do 6 let zdravého dospělého průvodce . U  dětí starších 6 let hradí průvodce 400,-Kč/den. (poplatek nelze požadovat k proplacení od zdravotní pojišťovny)
Výjimku u dětí starších 6 let tvoří těžce hendikepované děti (DMO, poruchy hybnosti), nově diagnostikovaný diabetik apod., k nimž lze v indikovaných případech přijat průvodce. Podmínkou je žádost (vystavuje ošetřující lékař odd.) schválená revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Co vzít s sebou:
- doporučení ošetřujícího či jiného odborného lékaře
- v případě plánovaného operačního zákroku:
   informovaný souhlas s plánovaným operačním výkonem (vystavený  a podepsaný chirurgem)
   anesteziologický dotazník pro rodiče operovaného dítěte (vystavený a podepsaný anesteziologem)
- průkaz zdravotní pojišťovny
- nálezy aktuálně provedených vyšetření
- zdravotní knížku
- očkovací průkaz
- aktuálně nasazené léky jako např. antibiotika
- chronicky užívané léky
- hygienické potřeby (mýdlo, šampon, pomůcky ústní hygieny)
- přezůvky, ponožky
- pyžamo
- toaletní papír, papírové kapesníky
- osobní potřeby (větší děti - možný mobil, MP3, notebook)
- malé děti: papírové pleny, vlhčené ubrousky, hračky omyvatelné bez drobných součástí, dudlík, případně plastová lahvička se savičkou

Co dětem nedávat:
- peníze
- šperky
- zbraně
- cukrovinky

                
               

Plán péče o novorozence

Akutní průjmová onemocnění


Dietní opatření při onemocnění GIT


Zácpa v dětském věku


Horečka - léčba


Syndrom třeseného dítěte


Jak pečovat o genitál chlapečka


Jak pečovat o genitál děvčátka 


Nadbytek kuchyňské soli škodí dětem i dospělýmDětskému oddělení pomáhají


Virtuální prohlídkaFotogalerie:

Ambulance

7150

7151

7152

7153

7154Herny:

822

823


834


JIP

7155

7156

7157

7158

7159

7160

7161

7165Kojenecké oddělení

7166

7167

7171

7172

7173

7174

7175

7176

7177

7178

7180

7182

7183

7184

7185


7188Novorozenecké :

836

7390

7391

10970

10971

10972

10973

10974

10975

Nadstandardní pokoj:

837

7169

839

803


 

Oddělení větších dětí:
7190

7191

7192

7193

7194

7195

7196

7197

7198

 


 

Zdravotní klaun:
7199


7202

7203

budova dětského oddělení před rekonstrukcí:

815

816

budova dětského oddělení po rekonstrukci:

7205

7213

7220

7215

7204

7206

7207

7209