Tisk článku

Ambulance pro rizikové novorozence

Poskytuje následnou péči dětem, u kterých se vyskytla v novorozeneckém věku nějaká patologie, a to dětem


 nedonošeným
 s nízkou porodní hmotností
 po resuscitaci
 po infekci
 s jinými specifickými poruchami tohoto období

Péče spočívá především ve sledování psychomotorického vývoje a zahájení rehabilitace v indikovaných případech, sledování somatického vývoje a laboratorních parametrů, provádění ultrasonografického vyšetření. Cílem je zmírnit dopad novorozenecké patologie na další vývoj dítěte.

Ambulance spolupracuje s klinikou dětského lékařství Fakultní nemocnice Brno.
Pracovní doba:
Čt - 10.00 - 12.00 hod.
St - 13.00 - 14.00 hod. (+ ultrazvuk mozku)
 
Ordinuje: MUDr. Helena Černá
Všeobecné sestry: Jana Kosková, Pavlína Ťupová, DiS.
Kontakt lékař:    tel. č. 518 601 304
Objednání, dotazy na výsledky provedených vyšetření: tel.: 518 601 302

KDE NÁS NAJDETE

pavilon dětského oddělení F2

Plán areálu