Tisk článku

Tělocvična s posilovnou

Tělocvična je využívána ke skupinovým cvičením, jako jsou cvičení při bolesti zad, dále skupiny "kyčlí, kolen, hlezenních kloubů" a dětí s vadným držením těla. Nacvičuje se zde správná chůze a stabilita na labilních plochách. To je určeno převážně klientům po úrazech dolních končetin, klienty s vertebrogenními obtížemi nebo poruchami stability.

337
Součástí tělocvičny je i posilovna vybavená rotopedy, běžeckým pásem, stepperem, eliptickým trenažerem, multifunkční posilovací věží, činkami a kladkami. Vhodně zvolené posilování je doplňkěm rehabilitace po úrazech horních i dolních končetin, k posílení trupového svalstva při vertebrogenních onemocněních, ale i u pacientů po cévní mozkové příhodě a u mnoha dalších diagnóz.


336