Tisk článku

Pro pacienty

 

Vyšetření o-GTT

Vyšetření glykemické křivky (o-GTT) slouží pro posouzení zdravotního stavu pacienta a ověření metabolismu glukósy. Vzhledem k tomu, že výsledek testu může být ovlivněn stravovacím/pitným režimem a dalšími aktivitami pacienta, je nutné, jak v přípravné fázi před provedením testu, tak i v jeho průběhu, dodržovat níže uvedené zásady.

Provedení testu trvá cca 2,5 - 3 hodiny. Po tuto dobu musíte setrvat v čekárně OKB.

Stravovací a pitný režim:

 3 dny před provedením o-GTT jíst stravu obsahující zvýšený obsah cukrů cca 150-200g/den a udržovat běžný pitný režim. Cca 10 - 14 hodin před testem lačnit (tedy cca od 18.00 hodin předchozího dne), nepít sladké tekutiny, kávu, alkohol (ani pivo!) a nekouřit. Pít je možné neslazené tekutiny, např. vodu, neslazený čaj, minerálku.
 

Tělesné aktivity:

Minimálně 1 den před provedením testu vyloučit nadměrnou fyzickou zátěž, běžná aktivita je povolená. Vyšetření nelze provést po předchozí noční směně. Noc před provedením testu by měl pacient v klidu relaxovat na lůžku.
 

Užívání léků:

Pokud je to možné (umožňuje-li to zdravotní stav), pouze však se souhlasem ošetřujícího lékaře vysadit medikaci (zejména glukokortikoidy, diuretika, betablokátory, thyroidální hormony) a užívání energetických a multivitaminových přípravků. Jinak léky užívat ve stanovenou dobu a zapít je pouze vodou.
 

Vyšetření se neprovádí
 při akutním onemocnění nebo do 6 týdnů po operaci, závažném úrazu, popáleninách, otravách, infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě.

 Vlastní provedení o-GTT:

Test se skládá z:

  •  odběr krve nalačno
  •  vypití testačního nápoje (75g/300ml) v průběhu cca 5 minut
  •  po 2 hodinách od vypití testačního nápoje, opětný odběr krve
 

Při provádění testu se řiďte následujícími pokyny:

V den provedení testu se dostavte nalačno, v 7.00 hod do laboratoře oddělení klinické biochemie.Vezměte s sebou žádanku na laboratorní vyšetření, kterou Vám vystavil ošetřující lékař, a průkazku zdravotní pojišťovny.Zaevidujte se u okénka laboratoře "Příjem vzorků".Dále dodržujte pokyny zdravotní laborantky, která vyšetření provádí.V průběhu celého testu nejezte, nepijte a nekuřte!Po dobu testu seďte v klidu v čekárně a nevzdalujte se z těchto prostor (WC se nachází v těchto prostorách).Jakékoliv zdravotní potíže (nevolnost, zvracení, průjem, mdlobu apod.) oznamte okamžitě pracovnici (laborantce), která vyšetření provádí, nebo komukoliv ze zdravotnického personálu.

Výsledek provedeného testu bude sdělen Vašemu ošetřujícímu lékaři.Vyšetření vrozených vývojových vad

Screening je jednoduché a dostupné vyšetření, které zjišťuje možnost (riziko) choroby před výskytem příznaků. 
Prenatální screening je zaměřen na některé závažné genetické vady plodu. Na základě výsledků, věku matky, váhy a týdne těhotenství je pacientka zařazena do skupiny s vysokým nebo nízkým rizikem výskytu Downova syndromu, dalších genetických poruch (Edwardsova syndromu, Smith-Lemli-Opitzova syndromu) nebo rozštěpových vad u dítěte.
V současné době existují tyto typy screeningů:
• screening v I. trimestru těhotenství, který lze kombinovat s ultrazvukovým vyšetřením plodu
• screening ve II. trimestru těhotenství
• integrovaný screening, který spojuje výsledky I. a II. trimestru
OKB Nemocnice Kyjov toto vyšetření od 1. 1. 2015 neprovádí, ale zajišťuje jej ve spolupráci se smluvní laboratoří IMALAB s.r.o. ve Zlíně. O výsledku screeningu je informován ošetřující lékař pacientky, který dále rozhodne o dalším postupu v případě pozitivního výsledku.
 
 

Drogy a léčiva

Laboratoř provádí screeningové testy z moči na přítomnost drog v organismu. Analýza na přítomnost drog v organismu se provádí z moči pomocí speciálního zkušebního setu, kdy výsledek je znám do půl hodiny. OKB nabízí vyšetření na Barbituráty, Benzodiazepiny, Kokain, Extáze, Methamphetamin, Methadon, Opiáty, Tetrahydrocannabinol (Marihuana) a Tricyklická antidepresiva. Cena jednoho testu je stanovena na 50,- Kč.