Tisk článku

Operační sál urologie

Operační sál vyhrazen pro urologické operace se nachází v operačním traktu, je plně vybaven moderní operační technikou. Svojí vhodnou polohou v blízkosti operačního traktu zajišťuje akutní péči jednotka intenzivní péče.

359

357

358