Tisk článku

Informované souhlasy RDG

Vážení kolegové,

     

rádi bychom Vás informovali  o novém postupu při odesílání pacientů k vyšetření na RDG oddělení Nemocnice Kyjov. Vzhledem k plnění podmínek obsažených ve Věstníku MZČR "Národní radiologické standardy - radiodiagnostika a intervenční radiologie", je nutné, aby byl pacient před vyšetřením poučen o nadcházejícím zdravotním  výkonu. Proto  byly  vytvořeny  informované  souhlasy  pacienta s vyšetřením. Ty Vám nabízíme volně ke stažení ve formátu .pdf (viz níže).

 

Je třeba, aby každý pacient odeslaný k vyšetření na naše pracoviště, u kterého je nutný informovaný souhlas (invazivní výkony, aplikace kontrastní látky,  použití ionizujícího záření - tedy všechny výkony kromě sonografických), byl Vami poučen a podepsal příslušný dokument. Na naše pracoviště pacient přijde  již informován o výkonu a náležitě připraven (viz dokument "Příprava pacienta  k vyšetření" a "Metodický list intravaskulárního podání jodových kontrastních látek").

 

Důrazně Vás upozorňujeme,  že  pacient  bez  vyplněného informovaného souhlasu nebude vyšetřen.

 

V brzké době budeme pracovat také s novým typem žádanek k vyšetření ("Průvodní list k vyšetření"), které budou též k dispozici ke stažení na www stránkách našeho odd. (www.nemkyj.cz  -  Radiodiagnostické  oddělení  -  Pro lékaře). I tyto nové žádanky budou námi před vyšetřením požadovány!

 

Pokud budete potřebovat jakékoliv  informace  týkající  se  těchto dokumentů, jsme Vám k dispozici na tel. 518 601 582.

 

        Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemný den

 

                                                                 kolektiv RDG oddělení     Žádanka na vyšetření prsů
    Žádanka na vyšetření MR
    Žádanka k vyšetření na RDG oddělení
    Metodický pokyn k přípravě pacienta před intravenózním podáním JKL
    Indikační kriteria
    Příprava pacienta před skiaskopickým vyšetřením
    Příprava pacienta před ultrazvukovým vyšetřením
    Příprava pacienta před vyšetřením na CT


    Vyšetření na MR 
    Angiografie
    Vyšetření na výpočetním tomografu (CT)
    Vyšetření polykacího aktu a jícnu
    Vyšetření žaludku a duodena
    Pasáž trávicím traktem (GIT)
    Flebografie DK či HK
    Cholangiografie, PTC a PTD
    PMG (perimyelografie)
    Dakryocystografie
    Fistulografie
    IVU (intravenózní vylučovací urografie)
    Cystografie a mikční cystouretrografie
    Retrográdní uretrografie a mikční cystouretrografie
    Uretrocystografie
    Antegrádní pyeloureterografie
    Ascendentní ureteropyelografie
    Biopsie pod CT či UZV kontrolou
    Biopsie prsu
    Drenáž pod CT či UZV kontrolou