Tisk článku

Úsek provozně-technický

Vedoucí technologicko-servisního oddělení
Ing. Roman Zůbek
tel.: 518 601 209
mob., tel.: 606 777 687
e-mail: zubek.roman@nemkyj.cz

Projektový manažer
Ing. Bronislav Klečka
tel. 518 601 942
e-mail: klecka.bronislav@nemkyj.cz

Referentka provozně-technického oddělení
Ing. Lenka Krejčiříková
tel.: 518 601 025
e-mail: krejcirikova.lenka@nemkyj.cz

Správa budov
Martin Vrňák
tel.: 518 601 344
e-mail: vrnak.martin@nemkyj.cz

Lékařský archiv
Lenka Plotnárková
Alena Štibrányi
tel.: 518 601 293