Tisk článku

Úsek provozně-technický

Referentka provozně-technického úseku
Lenka Krejčiříková
tel. 518 601 025
e-mail: krejcirikova.lenka@nemkyj.czVedoucí provozního oddělení, správce budov
Kamil Filípek
tel. 518 601 071
mob.tel. 606 777 118
e-mail: filipek.kamil@nemkyj.cz


Vedoucí údržby
Roman Zůbek
tel. 518 601 209
mob.tel. 606 777 687
e-mail: zubek.roman@nemkyj.cz


Technik
Miroslav Fiala
tel. 518 601 344

 
Lékařský archiv
Lenka Plotnárková
Alena Štibrányi

tel.: 518 601 293