Tisk článku

Projekt Nemocniční informační systém

11889

15357
Předmětem projektu je modernizace a rozvoj stávajícího vnitřního nemocničního informačního systému žadatele, kterým je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace a napojení na systémy výměny zdravotnické dokumentace (eHealth JMK, NIX ZD, eH NCP).

 Informační systém bude modernizován a inovován v rámci hlavní aktivity „Projektový okruh SRRVS č. 3.7 – eHealth“ a to včetně související s HW a SW. Konkrétně se jedná o následující položky v rámci hlavní aktivity:

·        modernizace a rozvoj nemocničního informačního systému

·        napojení na eHealth systém Jihomoravského kraje

·        dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizovaný NIS

·        dodávka nezbytného systémového SW pro modernizovaný NIS

·        dodávka nezbytné síťové infrastruktury pro modernizovaný NIS

 

Napojení NIS na eHealth systém kraje zajistí elektronickou výměnu zdravotnické dokumentace s dalšími zdravotnickými zařízeními připojenými buď k tomuto eHealth systému, případně k nadřazenému systému pro výměnu zdravotnické dokumentace. Vybrané funkcionality tedy budou dostupné nejen na území Jihomoravského kraje, ale i na území celé České republiky, případně Evropské unie, tj. má mnohem větší územní dosah, než jen Jihomoravský kraj.

 Výstupem projektu tedy bude modernizovaný nemocniční informační systém pro žadatele, který je poskytovatelem akutní lůžkové péče na území Jihomoravského kraje. Informační a komunikační systémy v NK zajistí IS, který bude provozován jako spolehlivý, dostupný a bezpečný, centrálně provozovaný a spravovaný informační systém s komplexní funkcionalitou zajišťující efektivní podporu všem zdravotnickým (lékařským i ošetřovatelským), manažerským, ekonomickým a logistickým procesům v rámci organizace i procesům komunikace a kooperace s okolím (privátní sféra, státní registry, zdravotní pojišťovny aj.) včetně napojení na systémy výměny zdravotnické dokumentace (eHealth JMK), prostřednictvím kterých bude zajištěna celoplošná dostupnost.