Tisk článku

Vzdělávání

Specializační vzdělávání lékařů 

Odborně i finančně podporujeme lékaře během specializačního vzdělávání. Většina pracovišť nemocnice je akreditována dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře.

Lékaře během specializačního vzdělávání nevážeme kvalifikační dohodou, tedy závazkem setrvání v pracovním poměru po dokončení atestace. Lékařům umožňujeme stáže v rámci nemocnice i na vyšších pracovištích ve fakultních nemocnicích. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace (např. účastnické poplatky, cestovné, stravné…).

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 

Podporujeme rovněž nelékařské zdravotnické pracovníky během specializačního vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

Poskytujeme studijní volno během výuky, hradíme náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace (např. účastnického poplatky, cestovné, stravné…).