Tisk článku

Operace mandle i doprovod rodiče - dětské oddělení

Návštěva nemocnice v situaci, kdy pomoc potřebuje nejmladší člen rodiny, nemusí být nutně drama. Aby se v takové situaci mohl člověk alespoň o něco opřít, je důležité mít informace. Dovolte nám přiblížit aktuálně Dětské oddělení Nemocnice Kyjov.
Přímo v Kyjově zajišťujeme ambulantní i nemocniční péči pro děti do 19 let. Velkou výhodou nemocnice je existence specializovaných dětských ambulancí, přičemž spolupracujeme se stejně zaměřenými specializovanými ambulancemi v Dětské nemocnici FN Brno. V horizontu 2 let předpokládáme rozšíření nabídky o ambulanci dětské alergologie a imunologie.

  • Všeobecná ambulance slouží k přijímání pacientů k plánovaným i akutním hospitalizacím.
  • Ambulance dětské endokrinologie a diabetologie určená pro dětské pacienty s celou škálou poruch žláz s vnitřní sekrecí (např. poruchami štítné žlázy, poruchami růstu, pacienty s nadváhou a obezitou a pacienty s cukrovkou).
  • Ambulance gastroenterologická se zabývá péčí o pacienty s funkčními poruchami zažívání, potížemi s vyprazdňováním, provádějící diagnostiku a následnou dispenzarizaci pacientů s celiakií či alergiemi na bílkovinu kravského mléka.
  • Ambulance dětské kardiologie se zabývá péčí o pacienty se srdečními vadami, k jejichž diagnostice je využíván UZV srdce (ECHO). Cestou této ambulance je možný 24hodinový monitoring krevního tlaku a EKG (tzv. Holter monitoring) a v neposlední řadě kardiolog poskytuje i vyšetření aktivně sportujících dětí, jež jsou podmínkou členství v mnoha klubech.  
  • Ambulance pro rizikové novorozence sleduje děti, jejichž start do života byl ovlivněn např. předčasným narozením, nižší porodní hmotností, časnou infekcí, těžší novorozeneckou žloutenkou.Nefrologická ambulance zajišťuje péči o děti s poruchami mikce, o děti, kterým je již v rámci našeho UZV screeningu na novorozeneckém oddělení zjištěna vývojová vada ledvin. Součástí jsou i UZV kontroly dané vady a při zjištěném progresu UZV nálezu jsou děti odesílány k dalšímu vyšetření na specializované pracoviště v FDN Brno.
  • Neurologická dětská ambulance nabízí jak ambulantní, tak kvalifikovanou konziliární péči hospitalizovaným dětským pacientům a současně úzce spolupracuje s neurologickými klinikami ve FDN Brno a ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze.

Operace mandle i doprovod rodiče
Své dítě můžete při hospitalizaci kdykoli doprovodit. U dětí starších 6 let je limitem jen lůžková kapacita oddělení. K dispozici máme i nadstandardní pokoj, kam lze opět přijímat děti kteréhokoliv věku s doprovodem, pouze v případě podezření na infekční onemocnění, zvracení nebo průjem to není možné (tento limit není z naší vůle, ale vyplývá z hygienického auditu a nařízení  Okresní hygienické stanice Hodonín.)
Úzce spolupracujeme s ORL oddělením, kde taktéž můžete doprovodit při hospitalizaci děti, u nichž je indikován operační zákrok jako odstranění nosní mandle, zavedení ventilačních trubiček do uší apod. Doprovod dětí do 6 let má pobyt plně hrazen pojišťovnou, u dětí nad 6 let je hrazen ze strany doprovodu. Lze uplatnit 50% slevu, pokud jste držiteli rodinného pasu. Přítomným rodičům nabízíme možnost si vybrat ze tří variant snídaně, obědu a večere i dietní stravování. Na kojenecké oddělení je k dispozici denní místnost.
Součástí dětského oddělení je Novorozenecké oddělení, které má zkušenosti v průměru 800 porodů ročně a pyšní se už mnoho let titulem „Baby Friendly Hospital“, tedy nemocnice podporující kojení. Dostatek zkušeností je předpokladem pro dobrou kvalitu poskytované péče. O miminka se v Kyjově stará tým zapracovaných sestřiček, lékařskou péči zajišťuje kmenový neonatolog a ve službách slouží zkušení pediatři. Díky rekonstrukci porodního oddělení jsou připraveny útulné barevné dvoulůžkové pokoje, jejichž moderní a praktické vybavení umožní mamince pohodlnou péči o miminko. Sociálním zařízením je vybaven každý pokoj.
Nespornou výhodou nemocnice je široká škála a vzájemná provázanost specialistů, která umožňuje co nejkomplexnější péči o dětské pacienty (již zmíněné ORL oddělení s možností doplňujícího audiometrického a tympanometrického vyšetření, RTG pracoviště s dostupnou magnetickou rezonancí, urologie a ortopedie, chirurgie, oční) nebo oddělení nukleární medicíny, jehož dostupnost v nemocnicích není samozřejmostí, stejně jako dětská Jednotka intenzivní péče, která poskytuje péči dětem s život a zdravím ohrožujícími stavy.
Aby se hospitalizované děti cítily u nás co nejlépe, umožňujeme začlenění rodičů do celodenní péče o své dítě v nemocnici a podporujeme jejich přítomnost na oddělení. Pokud nemohou být přijati, snažíme se, aby dítě bylo s příbuznými přes den co nejvíce. V průběhu dne jsou malým pacientům k ruce herní terapeutky. Mohou s dětmi trávit čas v herně, vyzdobené dětskými motivy a vybavené velkým množstvím hraček, her a tvoření. Dětem pomáhají i při učení nebo se školními úkoly.


https://www.nemkyj.cz/oddeleni-detske

odd. větších dětí, lůžková část (přízemí)   T: 518 601 305
odd. menších dětí, lůžková část (I. patro)  T: 518 601 315
JIP                                                              T: 518 601 314
odd. fyziologických novorozenců              T: 518 601 320
JIP novorozeneckého odd.                         T: 518 601 317
Všeobecná ambulance                                T: 518 601 302


14788