Tisk článku

Možnosti návštěv hospitalizovaných pacientů

Za pacientem mohou přijít maximálně 2 osoby bez příznaků infekčního onemocnění. Po celou dobu návštěvy musí mít respirátor FFP2 chránící ústa i nos. Návštěva se musí při vstupu na oddělení vždy ohlásit zdravotnickému pracovníkovi. Dále musí doložit jedno z následujících:

1. Potvrzení o absolvování PCR nebo antigenního testu na COVID - 19 s  negativním výsledkem, který není starší 72 hodin. Akceptováno je i testování v rámci povinného testování v zaměstnání nebo ve škole - doložit nutno potvrzením ze zaměstnání nebo čestným prohlášením - vzor ZDE

2. Národní certifikát* o provedeném očkování proti COVID - 19, kdy od aplikace
  
a) první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo alespoň 22 dnů (ale ne více než 90 dní -   jestliže nebyla aplikována 2. dávka vakcíny)

b) vakcíny v případě jednodávkového schématu uplynulo alespoň 14 dnů

3. Prodělání infekce COVID - 19, kdy od pozitivního testu uplynulo max. 180 dnů.(stačí SMS v mobilu nebo stažený certifikát).

Návštěva je povinna na požádání předložit průkaz totožnosti.

Návštěvy jsou možné v určené dny, tj. ve středu a v neděli v době od 14.00 -17.00 hod.

Z organizačních a kapacitních důvodů bohužel nejsme schopni příchozí návštěvníky testovat, proto si, prosím, zajistěte test dopředu před příchodem na oddělení. Případné čestné prohlášení o testování v zaměstnání nebo ve škole, si prosím, také přineste s sebou.

Děkujeme za pochopení a za respektování všech opatření.


* Certifikát o očkování může být i z jiné členské země EU, popř. ze zemí s nízkým rizikem uvedených v seznamu zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-středním-a-vysokým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-14.-6.-2021.pdf