Tisk článku

Možnosti návštěv hospitalizovaných pacientů

Za pacientem mohou přijít maximálně 2 osoby bez příznaků infekčního onemocnění. Po celou dobu návštěvy musí mít respirátor FFP2 chránící ústa i nos. Návštěva se musí při vstupu na oddělení vždy ohlásit zdravotnickému pracovníkovi. Dále musí doložit jedno z následujících:

1. Potvrzení o absolvování PCR nebo antigenního testu na COVID - 19 s  negativním výsledkem, který není starší 72 hodin.

2. Národní certifikát* o provedeném očkování proti COVID - 19, kdy od ukončeného očkování uplynulo alespoň 14 dnů
  
3. Prodělání infekce COVID - 19, kdy od pozitivního testu uplynulo max. 180 dnů


Návštěva je povinna na požádání předložit průkaz totožnosti.

Návštěvy jsou možné v určené dny, tj. ve středu a v neděli v době od 14.00 -17.00 hod.

Z organizačních a kapacitních důvodů bohužel nejsme schopni příchozí návštěvníky testovat, proto si, prosím, zajistěte test dopředu před příchodem na oddělení.

Děkujeme za pochopení a za respektování všech opatření.


Možnost návštěv zákonného zástupce dítěte po porodu


* Certifikát o očkování může být i z jiné členské země EU, popř. ze zemí s nízkým rizikem uvedených v seznamu na webu MZ ČR.