Tisk článku

Aktuality z porodnice

 
      Těhotné ženy, které mají doporučení na ambulanci porodního sálu, se objednají telefonicky na tel. č. 518 601 415 na určitou hodinu k vyšetření. Snažíme se eliminovat zvýšenou koncentraci lidí v čekárně.

      Nově začínáme provádět předporodní kurzy on-line. Těhotné od 35. týdne těhotenství se mohou přihlásit na emailové adrese :

predporodni.kurzy@nemkyj.cz

Na této adrese vám budou sděleny informace týkající se předporodního kurzu a nejpozději v den kurzu vám zašleme vstupní kód.


 Prohlídky porodního sálu a oddělení, cvičení a plavání jsou do odvolání zrušeny.


                 ZMĚNA PODMÍNEK PRO PŘÍTOMNOST DOPROVODŮ U PORODU

Na základě mimořádného opatření MZ ČR č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN a usnesení Vlády ČR z 1.7.2021 dochází od 9.7.2021 ke změně podmínek, za kterých je možný pobyt doprovodné osoby během porodu na porodním sále Nemocnice Kyjov.

Podmínky pro přítomnost třetí osoby u porodu v Nemocnici Kyjov:

•    třetí osoba se prokáže certifikátem o negativním antigenním nebo PCR testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin, nebo
•    třetí osoba se prokáže certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo
•    třetí osoba se prokáže dokladem o prodělání COVID-19 v posledních 180 dnech,
•    třetí osoba nejeví známky infekčního onemocnění a není v karanténě či izolaci pro COVID-19,
•    porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu, s vlastním sociálním zařízením a bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami.

Pokud doprovodná osoba nesplňuje ani jednu z prvních 3 uvedených podmínek, bude jí proveden antigenní test přímo na porodním sále.

Povinnosti třetí osoby:
•    po celou dobu pobytu používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
•    dodržovat pokyny zdravotnického personálu.

Vzhledem k tomu, že nebezpečí infekce trvá i přes nastavená hygienická opatření, prosíme o jejich maximální dodržování. Chráníte tím sebe, personál i ostatní pacientky.

Doprovod u plánovaného císařského řezu je možný po konzultaci s lékařem.

                                                                          

Podmínky návštěv zákonného zástupce dítěte po porodu:

 • Návštěvy jsou možné na porodním oddělení denně, v době od 13 do 17 hod. po dobu maximálně 20 minut.
 • Přijít smí pouze jedna osoba (zákonný zástupce dítěte) bez příznaku infekčního onemocnění.
 • Po celou dobu musí mít na ústech a nose nasazený respirátor FFP2.
 • Návštěva se musí při vstupu na oddělení vždy ohlásit zdravotnickému pracovníkovi.
 • Dále musí doložit jedno z následujících:
  a) certifikát o absolvování PCR nebo antigenního testu na COVID - 19 s negativním výsledkem, který není starší 72 hodin
  b) národní certifikát* o provedeném očkování proti COVID-19, kdy od ukončeného očkování uplynulo alespoň 14 dnů,  
  c)  prodělání infekce COVID-19, kdy od pozitivního testu uplynulo max. 180 dnů.

  Návštěva je povinna na požádání předložit průkaz totožnosti.

  Z organizačních a kapacitních důvodů bohužel nejsme schopni příchozí návštěvníky testovat, proto si, prosím, zajistěte test dopředu před příchodem na oddělení.

  Děkujeme za pochopení a za respektování všech opatření.

  * Certifikát o očkování může být i z jiné členské země EU, popř. z jiných zemí s nízkým rizikem uvedených v seznamu na webu MZ ČR.

      Každá těhotná pacientka, která je přijata na porodní sál nebo oddělení gynekologie, je vyšetřena PCR testem na onemocnění Covid - 19.


                                        

                       14304

Nemocnice Kyjov,
příspěvková organizace
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

tel.: 518 601 111
fax: 518 614 176

IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912
ID schránky: dj2k6kr

EU