Tisk článku

Výsledky šetření spokojenosti ambulantních pacientů

Spokojenost pacientů – jedno z kritérií, která jsou nemocnicemi pravidelně sledována. V letošním roce takové šetření proběhlo také v ambulancích NK. Během září se příchozí ambulantní pacienti mohli setkat s výzvou k vyplnění dotazníku, kde měli možnost zhodnotit, jak se v dané ambulanci cítí, jak jsou spokojeni s personálem, jejich chováním, prostředím ambulance apod.
Z celkového počtu téměř 1400 distribuovaných dotazníků se jich vrátilo 764. Doplnilo je 97 online odpovědí. V čekárnách byl vždy viditelně umístěn QR kód s přesměrováním na elektronický dotazník. Ten bylo také možné najít na webu nemocnice a sociálních sítích.
„Respondenti nešetřili pochvalnými vyjádřeními směrem k chování a přístupu personálu a péči, které se jim dostalo. V letošním hodnocení se vrátilo historicky nejvíce dotazníků, především díky aktivnímu zapojení personálu,“ uvedla manažerka kvality NK, která výsledky zpracovávala, a doplnila: „Velmi kladně byla hodnocena srozumitelnost při podávání informací personálem a respektování soukromí pacienta. V některých případech jsme ale zaznamenali i kritická vyjádření, která se týkala především čekací doby nebo dodržování pořadí při ošetřování pacientů.“
Lékaři v reakci na tyto komentáře uvádí: „Řada pacientů je často odeslána na doplňující vyšetření na jiné místo v nemocnici a do čekárny se poté vrací mimo pořadí. Mimo pořadí také ošetřujeme malé děti, pacienty v těžkém stavu apod.“
Některé ambulance jsou chronicky přetíženy, snaha personálu vyjít vstříc co největšímu počtu pacientů se někdy může negativně promítnout do čekací doby: „Žádáme naše pacienty o trpělivost při čekání na ošetření. Je způsobené velkým počtem pacientů, včetně akutních ošetření, “ vysvětlují zdravotníci.
I když výrazně převažuje míra spokojenosti pacientů, a to ve všech sledovaných oblastech, ani kritické názory se neztratí.
„Detailní přehled výsledků a zaznamenaných slovních komentářů respondentů byl předán vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení, aby informovali své podřízené a aby měli možnost řešit případné podněty. S kompletními výsledky bylo seznámeno také vedení Nemocnice Kyjov. V porovnání s výsledky podobných šetření z předchozích let lze konstatovat, že výsledky jsou stále zhruba konstantní a že NK si tak drží velmi slušný standard v očích pacientů,“ uzavřela manažerka kvality NK.

Kyjov 11. 11. 2022

Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz

Jak hodnotíte přístup sestry/lékaře k Vám? Viz níže:
(hodnocení jako ve škole: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší, popř. neuvedeno)

14786

14787