Tisk článku

Všechny klinické laboratoře Nemocnice Kyjov splňují přísný audit


 23. prosince  2019


Všechna laboratorní pracoviště Nemocnice Kyjov jsou držiteli Osvědčení o splnění podmínek Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře. Náročný audit nově obhájila laboratoř Oddělení patologie.

Auditem NASKL potřebovala patologie projít kvůli prokázání odborné způsobilosti ve vykonávaných činnostech. Je to důkaz, že kvalita služeb poskytovaných zdejší laboratoří odpovídá vysokým standardům. „Řízením kvality zdravotní péče se zabýváme systematicky a dlouhodobě. Osvědčení je navíc důležité i pro zdravotní pojišťovny, které na ně pohlížejí při proplácení úhrad. Zároveň je díky tomu laboratoř vedena v národním Registru klinických laboratoří NASKL,“ vysvětluje ředitel Nemocnice Kyjov Lubomír Wenzl.
„Osvědčení je platné po dobu následujících dvou let. Poté je nutné projít reauditem. Oddělení patologie ho úspěšně absolvovalo už potřetí,“ dodává vrchní laborantka Edita Blažková. Auditoři posuzují takřka každý detail činnosti laboratoře - od organizační struktury a provozního řádu, přes přístrojové vybavení, proškolení pracovníků a úroveň jejich odbornosti, až po vedení dokumentace a skladování vzorků.
Pod označením patologie si většina lidí zpravidla představí jen pitvy zemřelých. Tyto výkony ale dnes paradoxně tvoří jen zlomek pracovní náplně oddělení. „Málokdo ví, že se naše laboratoř zabývá především analýzou vzorků buněk a tkání živých pacientů. Také diagnostikou nádorů, zánětů, metabolických i dalších onemocnění,“ vypočítává Blažková. Na oddělení v současnosti pracují tři lékaři, včetně primáře Aleše Pastrňáka, dále pět zdravotních laborantek, dvě laboratorní asistentky a dvě sanitářky.

Kromě patologie splňují požadavek NASKL i zbývající klinické laboratoře kyjovské nemocnice – Hematologie a transfuzní oddělení, Oddělení klinické mikrobiologie a Oddělení klinické biochemie.
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře je samostatný útvar České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pro plošné provádění edukační a poradenské činnosti v celé šíři klinických laboratorních oborů, pro zajištění procesu zvyšování kvality práce klinických laboratoří, pro přípravu k akreditaci a pro ověřování kvality práce klinických laboratoří v rámci Registru klinických laboratoří.


Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí
Mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz