Tisk článku

V Nemocnici Kyjov radili, jak pečovat o pacienty s proleženinami

25. listopadu 2019


Jak dekubitům, neboli proleženinám, předcházet, případně jak efektivně je léčit i v domácím prostředí. To byla hlavní náplň osvětové akce, která se dnes uskutečnila v Nemocnici Kyjov.


Dekubity jsou různě rozsáhlé rány vyvolané lokálním tlakem na kůži. Vznikají především u dlouhodobě ležících pacientů. Tyto zdravotní komplikace nezřídka provázejí velké bolesti a trápí tak nejen postižené osoby, ale i lidi, kteří o ně pečují. Vyškolený personál veřejnosti předvedl možnosti prevence proleženin, taky praktické ukázky domácí rehabilitace a správného polohování pomocí antidekubitních pomůcek. „Pomůcek existuje celá řada, ne všechny jsou ale dostatečně účinné. V rámci prevence přitom rozhodují i tak zdánlivé maličkosti, jako je správný výběr lůžkoviny,“ upozorňuje ředitel Nemocnice Kyjov Lubomír Wenzl. Zájemci si mohli různé techniky pod dohledem vyškoleného personálu vyzkoušet. „Zaměřili jsme se především na péči o pacienty v domácím prostředí. Přiblížili jsme správné techniky hygieny, nutriční poradkyně mluvila o významu výživových doplňků, které současně bylo možné ochutnat. K dispozici byla taky zdravotně-sociální pracovnice – ta mluvila o možnostech čerpání sociální podpory pro doma ležící pacienty,“ přibližuje další z náplní osvětové akce STOP dekubitům Eva Zajícová, která se v kyjovské nemocnici těmito zdravotními komplikacemi intenzivně zabývá.

Proleženiny nejvíce ohrožují takzvaná predilekční místa. „V případě ležícího pacienta jsou to týl, lopatky, křížová krajina a paty. Pokud pacient leží na boku, největšímu riziku jsou vystavena ramena, kolena a kotníky. Lidem jsme se snažili ukázat, jak je možné těmto partiím odlehčit,“ dodává Zajícová.

Nejčastějšími návštěvníky byli studenti střední zdravotnické školy, dále pracovníci domů s pečovatelskou službou a lidé, kteří o osobu trpící dekubity pečují v domácím prostředí. Během odpoledne si pro radu přišlo více než 160 lidí. S ohledem na mimořádný zájem kyjovská nemocnice akci zopakuje i příští rok.

Dekubity podle statistik trpí až 20 procent pacientů v českých nemocnicích, údaje z domácí péče se neevidují. Nemocnice Kyjov se rizikem vzniku proleženin usilovně zabývá. Zřídila Skupinu pro prevenci a péči o dekubity a chronické rány. Jsou v ní zastoupeny zdravotní sestry ze všech oddělení. Na pravidelných poradách se tento odborný tým seznamuje s fotodokumentací některých proleženin a společně probírá doporučenou léčbu. V nemocnici navíc působí 2 sestry konzultantky, které na správné ošetřování dekubitů dohlížejí. Pokud se na kterémkoli z oddělení pacient trpící proleženinami vyskytne, jsou informovány a ve spolupráci s lékařem pak určují další postup léčby.

Nemocnice Kyjov každoročně obměňuje část lůžek za moderní, polohovatelná, aby pacientům zajistila maximální pohodlí. „Například v loňském roce jsme pořídili 22 lůžek za téměř šest set tisíc korun a letos dalších 17 pro oddělení intenzívní péče za 1,4 milionu. Nemalou pozornost věnujeme i zajištění aktivních antidekubitních matrací,“ doplňuje ředitel Wenzl. Je to investice, která se vyplácí. Počty pacientů s dekubity v Nemocnici Kyjov meziročně klesají – například vloni se objevily zhruba u 150 hospitalizovaných osob. Ve většině případů navíc šlo o proleženiny v počátečním stádiu, které lze zpravidla velmi dobře léčit.


Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
Mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz14101