Tisk článku

Úrazy jsou častým důvodem nemocnosti dětí a nejčastější příčinou úmrtí v dětském věku.

Nejcennější, co máme, je zdraví a život náš a našich děti. Tuto skutečnost si mnohdy uvědomíme až v okamžiku, kdy se zdravotní problémy objeví.
Život dětí je v rukou rodičů. Čím je dítě mladší, tím větší podíl zavinění úrazu padá na dozorující osobu. Některé úrazy jsou tak důsledkem zanedbání péče. Jaké jsou nejčastější úrazy dětí, které končí v Nemocnici Kyjov? Některé jsou sezónní, spojeny s aktivitami dle ročního období, jinde roční období nehraje roli. Typy úrazů se odvíjí nejčastěji od věku dětí.
„Ze statistik plyne, že smrtelných úrazů postupně ubývá, absolutní počet úrazů se ale zvyšuje. Důraz je nutné klást na prevenci, kterou je třeba chápat jako stěžejní přístup ochrany dětí před závažnými úrazy, intoxikacemi a jejich následky. Žádný úraz se nestává náhodou. Každému předchází riziková situace, kterou lze rozpoznat, a tak se jí vyhnout,“ říká primář dětského oddělení Nemocnice Kyjov MUDr. Milan Tauš.
Podle Státního zdravotního ústavu následkem úrazu umírá ročně v České republice více než 110 dětí a dalších 2 tisíce dětí má po úraze trvalé následky. Ročně si úrazy vyžádají přes 30 tisíc hospitalizací a dalších 450 tisíc dětských úrazů je každý rok ambulantně ošetřeno. (zdroj SZU).
„V nemocnici Kyjov ročně na chirurgickém oddělení ošetříme přibližně kolem 5000 úrazů dětí a adolescentů. Většina dětských úrazů je řešena konzervativně, tedy neoperačně. Z tohoto počtu operujeme okolo 50 až 60 dětí a adolescentů. Dominuje poranění horní končetiny, zlomeniny prstů ruky, zápěstí, předloktí, lokte nebo paže, následují poranění (zlomeniny) dolní končetiny, která řešíme dle doporučení traumatologické společnosti různými typy osteosyntézy,“ popisuje MUDr. Jan Kačer, zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Kyjov a doplňuje, že na příjmové ambulanci v Kyjově se setkávají s celou škálou dětských úrazů, od těch nejjednodušších, které ošetří ambulantně, až po ty nejtěžší, včetně polytraumat, kde spolupracují s Fakultní nemocnicí v Brně.

Mezi příčinami úrazů dominují pády

Podle primáře Tauše nárůst četnosti úrazů u větších dětí zaznamenávají lékaři při sportovních aktivitách. K úrazům paradoxně častěji dochází u dětí, které se pohybovým aktivitám věnují málo, případně se jim vyhýbají – jsou méně obratné a mají horší fyzickou kondici nebo sklon k obezitě.
„V posledních letech pozorujeme nárůst volnočasových úrazů, způsobených při jízdě na elektrokoloběžce, inline bruslích, u menších dětí se jedná o úrazy způsobené při hraní na trampolínách,“ doplňuje MUDr. Zdeněk Hnilica, vedoucí operačních sálů a konzultant pro traumatologii v nemocnici Kyjov. Jeho tvrzení doplňuje i primář dětského oddělení:
„Při pádech dochází často k poranění hlavy, otřesu mozku, poranění obličeje, závažněji k poranění mozku, míchy, nitrolebnímu krvácení. Časté bývá poranění končetin v celé škále možnosti poranění, včetně zlomenin kostí. Riziková bývají skrytá poranění břišních orgánů např. při pádu na překážku. Nejvíce úrazů u malých dětí se stane v domácím prostředí,“ přiblížil typy poranění MUDr. Tauš s tím, že prvořadá jsou preventivní opatření, jak úrazům předcházet.

Obezřetnost rodičů nestačí

Jezdit na kole, elektrokoloběžce, inline bruslích nebo skateboardu by měly děti v ochranné přilbě odpovídající velikosti, i když jezdí „jen“ kolem domu. Vést dítě k odpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví, k dodržování bezpečnostních pravidel a samostatnosti – to je cesta pro rodiče nebo dospělé, kteří s dětmi pracují.
„Uvedu případ devítiletého chlapce, který skočil z výše asi 1,5 po hlavě do bazénu, temenem narazil na dno bazénu, cítil bolest hlavy, mezi lopatkami, měl omezenou hybnost krční páteře, nebyl v bezvědomí, nezvracel, neměl poruchu cítivosti ani hybnosti. Byl RZP transportován s fixovanou krční páteří do chirurgické ambulance. Dle provedeného CT prokázána zlomenina těla 5. krčního obratle, páteřní kanál zůstal volný. K doplnění MR míchy a krční páteře a další léčbě byl chlapec přeložen na klinické pracoviště dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice v Brně,“ popisuje úraz dětského pacienta MUDr. Milan Tauš a dodává, že bezpečnější je vždy organizovaná sportovní aktivita pod dohledem rodiče, trenéra či pedagoga. Letní měsíce jsou i sezónou koupání a vodních sportů. Každé druhé tonutí končí smrtí dítěte. Rizikové může být zahradní jezírko či bazén, ale také vana s hladinou o výšce i nižší než 10 cm.
Lékaři rodičům doporučují při řešení úrazu zachovat klid a především pravdivě informovat o události zdravotníky. Rodiče musí počítat s tím, že poraněné dítě bude potřebovat chirurgické vyšetření, ošetření, případně zobrazovací vyšetření jako rentgen, CT nebo ultrazvuk. Po úrazu nelze vyloučit nutnost hospitalizace a v případě operačního zákroku i anestezii. Děti by proto cestou do nemocnice neměly jíst ani pít. V případě závažného úrazu a nutnosti specializované péče spolupracuje Nemocnice Kyjov s klinikou dětské chirurgie a traumatologie FN v Brně. Nutný překlad je pak realizován vozidlem ZZS JMK, případně vrtulníkem.


Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz 

Zdroje:
www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-detskych-urazu
Úrazy dětí, kol. autorů projektu Dětství bez úrazů, ISBN 80-86991-72-5