Tisk článku

Správná výslovnost – dopřejte svým dětem snazší start školní docházky

Před zahájením školní docházky je dobré mít upravený mluvní projev dítěte tak, aby se mohlo pozitivně rozvíjet v přirozeně navazující oblasti čtení a psaní. Ambulance klinické logopedie Nemocnice Kyjov poskytuje odbornou péči dětem i dospělým už desítky let. Nyní připravuje rozšíření poskytovaných služeb ve spolupráci s ambulancí ORL pro pacienty s poruchou polykání, např. po proběhlé cévní mozkové příhodě.
„Jedná se o endoskopické vyšetření FEES, flexibilní endoskopické vyšetření polykání, kterým určíme místo, kde dochází k váznutí potravy a současně nastavíme správnou léčbu. Metoda je nebolestivá a provádí se ambulantně při vědomí pacienta,“ popsal Leoš Rousek, primář ORL Nemocnice Kyjov.
Logopedická ambulance poskytovala péči také v době pandemie koronaviru. Výjimkou nebyly videohovory a jejich prostřednictvím vedená terapie přes obrazovky v domácím prostředí klientů. „Tento způsob spojení nás mile překvapil. Děti byly uvolněnější a také se lépe soustředily. Většina rodičů možnost spojení na dálku přivítala,“ vysvětlila Alice Kolaříková, která jako klinická logopedka působí v nemocnici přes 20 let s tím, že terapie se přesunula do přímého kontaktu, jakmile to bylo možné.
Klinická logopedie se primárně věnuje diagnostice a následné terapii narušené komunikační schopnosti u osob různých věkových kategorií, součástí je také prevence předcházení vzniku obtíží ve vývoji řeči. Vedle rodičů, kteří přichází s dětmi, tyto služby využívají například dospělí, kteří touto formou řeší řečové obtíže vznikající po mozkových příhodách, úrazech, operacích mozku nebo degenerativních onemocněních mozku.
Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami, ročně ambulancemi logopedie při Nemocnici Kyjov projde až 700 klientů, z toho 70% tvoří děti předškolního věku. Právě pro nejmladší klienty a jejich rodiče je klinický logoped jako průvodce – aby se děti řečově rozvíjely přiměřeně k věku, je nutné každodenní procvičování dle jeho rad.

Vše o klinické logopedii:www.klinickalogopedie.cz

Potřebujete logopeda?https://www.nemkyj.cz/logopedicka-ambulance

Klinické logopedka:

Mgr. Alice Kolaříková, T: 518 601 345
Mgr. Dagmar Krýsová, T: 518 601 346

Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz