Tisk článku

Správná a včasná resuscitace – téma, které hýbe veřejností

Dokážete adekvátně poskytnout první pomoc? Odpověď naleznete na kurzech tzv. laické resuscitace. Rozhodně s nimi neváhejte. Kurzy přibližují záchranu života dětem i dospělým, školám i institucím – to je cesta, jakou chce Nemocnice Kyjov šířit povědomí v poskytování první pomoci. Správně vedená resuscitace může znamenat záchranu života – je nejlepší cestou, jak zabránit zbytečnému úmrtí nebo vážným zdravotním následkům. V život ohrožující situaci se totiž může ocitnou kdokoli během okamžiku.
„Je velmi důležité neoddalovat zahájení resuscitace a je klíčové do minuty rozpoznat zástavu oběhu a neprodleně začít s pomocí. Na našich kurzech se každý naučí správně rozpoznat zástavu, i jak poskytovat tzv. laickou resuscitaci. Pod vedením zkušených lektorů učíme správné technice srdeční masáže,“ popsal Jiří Vyhnal, primář oddělení ARO Nemocnice Kyjov.

Každá minuta zvyšuje šanci, že pacient přežije bez vážnějších následků. Hlavní ambicí kurzů jsou především dvě oblasti – kdy resuscitaci zahájit a jakým způsobem. Podle lékařů je nutné především odbourat počáteční strach, že pomoc laika nemůže být účinná. Opak je pravdou. „V tzv. řetězci přežití je účast laika často velmi nezbytná k dosažení dobrých výsledků resuscitace. Při každé resuscitaci v terénu je téměř vždy aktivně zapojena osoba, která zástavu oběhu hlásí záchranné službě. V dnešní době také existují i tzv. first responděři, lidé speciálně vyškoleni na poskytnutí první pomoci. Mají k dispozici automatizovaný externí defibrilátor (AED), ten dokáže vyhodnotit srdeční rytmus a v případě potřeby podá výboj,“ poukazuje MUDr. Vyhnal s tím, že život může zachránit i informace o umístění AED.

Nemocnice Kyjov se chce nyní zaměřit opět především na laiky. Kurzy chystá pro školy, soukromé firmy a další organizace. Součástí budou ukázky resuscitace za použití názorných pomůcek, díky kterým mohou zdravotníci téma lépe přiblížit, což se veřejnost přesvědčila už před 12 lety, kdy s kurzy nemocnice začínala. Od té doby vyškolili kyjovští lékaři stovky zájemců.

Máte zájem o kurz neodkladné (laické) resuscitace? Kontaktujte nás!
sekretariat@nemkyj.cz
T: 518 601 201


Veronika Hollerová
tisková mluvčí nemocnice Kyjov
T: 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz