Tisk článku

Šance na spokojený život pro obézní pacienty – bariatrie

Zkracuje život až o 9 let, výrazně snižuje jeho kvalitu, může způsobovat psychické potíže nebo zhoršovat plodnost, to jsou jen některá úskalí obezity. Svému nositeli přináší celou řadu zdravotních rizik jako diabetes, pohybové problémy, vysoký cholesterol nebo rizika srdečních a cévních onemocnění. Řešení pro obézní pacienty přináší Nemocnice Kyjov v podobě tzv. metabolické chirurgie, známé více pod pojmem bariatrie.
„Bariatrické operace se dají obecně rozdělit na restrikční – to jsou operace, při kterých se zmenšuje kapacita žaludku a na malabsorpční – tedy takové, u kterých se zmenšuje prostor pro vstřebávání potravy v trávicím ústrojí. Některé operace kombinují oba přístupy. Volba typu bariatrické operace závisí na konkrétních problémech a stavu pacienta. Mezi bariatrické zákroky patří rukávovitá resekce žaludku, žaludeční bypass, plikace žaludku a žaludeční bandáž,“ popsal stručně primář chirurgického oddělení Nemocnice Kyjov Jozef Andel, jehož tým je členem celostátního projektu Moje léčba obezity.
„V Nemocnici Kyjov provádíme prozatím rukávové – podélné odstranění části žaludku, které patří k šetrnějším metodám. Není-li efekt dostatečný nebo při recidivě obezity, lze přejít na účinnější metodu – bypassovou. Operace nyní provádíme zásadě miniinvazivní laparoskopickou technikou, která umožňuje brzkou rekonvalescenci. Při nekomplikovaném průběhu se jedná o cca 5-7denní hospitalizaci s návazností na nutriční terapeutku a interní obezitoložku,“ popisuje lékař a upozorňuje i na možnost úpravy kožních převisů s odstupem po operaci.
Podle prim. chirurgie MUDr. Jozefa Andela má operace své opodstatnění. Obezitou a nadváhou trpí 55 % české dospělé populace. Výsledky zákrok přináší téměř okamžitě. Rok po operaci může pacient zhubnout i 30-50 kg, podstatnější ale je, že se výrazně zlepší jeho psychika, zdravotní výsledky a tím i kvalita života.

Jak vypadá samotný zákrok
Budu muset brát léky? Čeho se musím vyvarovat? Jsem vhodným adeptem pro bariatrickou operaci? Odpovědi na tyto otázky dostává pacient v rámci předoperačních konzultací se svým lékařem a dalšími odborníky, kteří jsou součástí cesty léčby obezity.
„Celý proces začíná návštěvnou v chirurgické ambulanci, následně je nutné předoperační vyšetření, včetně psychologického, gastroskopického, sonografie břicha, dále konzultace s internistou, obezitologem, po kterých vždy navrhneme optimální postup,“ upřesňuje chirurg.
Celostátní statistiky hovoří o počtu 1800 operací tohoto typu ročně v ČR. Prokazatelně z ní profitují všichni pacienti, kteří operaci podstoupí. Pokud navíc spolupracují správným stravováním a doporučeným režimem, může pro ně bariatrická operace žaludku znamenat dlouhodobě nejúčinnější léčbu obezity. V Kyjově navíc mohou při pobytu využít nadstandardních pokojů, které má nemocnice k dispozici. Bariatrická operace je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Více v reportáži TVS:
https://itvs24.cz/kyjov/kyjovska-nemocnice-nabizi-moderni-metodu-lecby-obezity

Veronika Hollerová
Tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
T: 777 908 294
E: hollerova.veronika@nemkyj.cz

prim. MUDr. Jozef Andel
14789