Tisk článku

Povolení návštěv v nemocnici

Od pondělí 21. 3. 2022 jsou v Nemocnici Kyjov povoleny návštěvy.


Ve středu a v neděli odpoledne 14,00 - 16,00 hodin (lůžková rehabilitace 14,30 - 16,00 hodin z důvodu plánovaných procedur)


  • Počet návštěv: ke každému pacientovi maximálně 2 návštěvníci u lůžka na pokoji.

  • Hygienický režim návštěvy: návštěva má po celou dobu pobytu na oddělení vlastní respirátor třídy FFP2, při příchodu na oddělení a při odchodu z oddělení ji personál aktivně vyzve k hygienické dezinfekci rukou

  • Návštěvy u pacientů v terminálním stadiu mohou být individuálně i mimo návštěvní hodiny vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem a za dodržení zvýšených hygienických podmínek (respirátor a dezinfekce rukou).

  • Dětské oddělení umožňuje návštěvy denně zákonným zástupcům, porodní oddělení umožňuje návštěvy denně otcům.

  • Návštěva pacienta na ARO musí absolvovat antigenní test provedeným zdravotnickým pracovníkem v nemocnici, který si hradí dle platného ceníku.