Tisk článku

Pokroky ve funkční urologii a v urogynekologii

POZVÁNKA na VI. ročník
Pokroky ve funkční urologii a v urogynekologii

Vážené kolegyně a kolegové!
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na již VI. ročník „Pokroků ve funkční urologii a urogynekologii“, který se uskuteční ve dnech 1. 6. - 2. 6. 2023 v Hotelu Kyjovský pivovar. Akci bude tradičně pořádat Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie (SUNU) České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně.
Scénář dvoudenní konference je koncipován tak, aby byl dostatek času na nejaktuálnější odborná sdělení ve vytyčené problematice i na neformální jednání o přestávkách konference a na společenském večeru. Odborný program bude sestaven z přednášek, posterů a video prezentací. Akce bude zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání. Věříme opět ve vysokou odbornou úroveň a přínos sympozia pro Vaši další praxi. Těšíme se na setkání s Vámi!

Za koordinační výbor
Prim. MUDr. Miroslav Krhovský, přednosta Urologického oddělení Nemocnice Kyjov

Registrační formulář a aktualizované informace:
Oficiální webová stránce: https://www.nemkyj.cz/uro-konference-2023

Sekretariát konference:
Michaela Patočková
e-mail: urokyjov@nemkyj.cz
tel. 518 601 212
mob. tel. 606 777 136

Veronika Hollerová
tisková mluvčí Nemocnice Kyjov
e-mail: hollerova.veronika@nemkyj.cz
tel.: 518 601 211