Tisk článku

Parkování v areálu bude komfortnější


Padesát pět nových parkovacích míst plánuje pro své pacienty vybudovat vedení Nemocnice Kyjov. Parkoviště pro veřejnost totiž v některé dny zdaleka nedostačuje poptávce. Jeho rozšíření vyjde na více než čtyři a půl milionu korun, o peníze na výstavbu chce nemocnice požádat okolní města a obce.

Nová parkovací místa by měla plynule navazovat na už stávající parkovací plochu, situovanou při výjezdu z areálu do ulice Pod Kohoutkem. V současnosti tam zaparkuje 123 aut. Například v těchto dnech, na prahu chřipkové epidemie, ale kapacita nedostačuje.
Nemocnice v tomto roce potřebuje zhruba deset milionů korun na spolufinancování zdravotnických přístrojů, které plánuje pořídit z dotací, i proto o peníze na rozšíření parkoviště požádala starosty okolních měst a obcí. Tedy zatím jen ty, kteří zasedají v čestné radě Nemocnice Kyjov. „Žádost projednáme na úrovni našich zastupitelstev, o pomoc s financováním současně požádáme i obce z Veselska, pro které je kyjovská nemocnice taktéž spádovou,“ uvedl předseda čestné rady Nemocnice Kyjov, Pavel Čejka, který je současně starostou Bzence.
„V tuto chvíli řešíme, kolik obcí se bude moci podílet na příspěvku, od toho se pak odvine jeho výše. Po posledním jednání osciluje kolem padesáti korun na jednoho obyvatele. V případě našeho města by se tak jednalo o příspěvek přesahující půl milionu korun“ vypočítává kyjovský starosta František Lukl, který je taktéž členem čestné rady nemocnice.
Nebyl by to první případ, kdy místní samosprávy vypomáhají nemocnici. Zhruba před pěti lety pomohly pořídit dvě sanitky. Jeden vůz zaplatil Kyjov, druhý menší obce regionu. „Pro nás je daleko snazší zvýšit cenu parkování, které v současnosti stojí jednorázově pouhých dvacet korun, bez ohledu na to, zda řidiči v areálu parkují několik hodin nebo týden. K našim pacientům se snažíme být maximálně vstřícní, i proto jsme před zdražením raději oslovili okolní města a obce, zda by nám na výstavbu parkoviště ze svých rozpočtů nepřispěli a my tak mohli velmi příznivé parkovné zachovat i nadále. Ostatně naši pacienti jsou v drtivé většině jejich občané,“ vysvětluje Petr Svoboda, pověřený řízením Nemocnice Kyjov, a dodává, že odhadované náklady dosahují 4,7 milionů korun.
Nemocnice má všechny nezbytné náležitosti, včetně stavebního povolení, vyřízeny. Jakmile získá potřebné peníze, může okamžitě vypsat veřejnou soutěž. Pokud vše půjde podle plánu, mohly by stavební práce začít na přelomu jara a léta letošního roku.