Tisk článku

Omezení návštěv


Vážení klienti,

od pondělí 11. prosince 2023 jsou v Nemocnici Kyjov z důvodu zhoršující se epidemiologické situace výskytu respiračních infekcí omezeny návštěvy na středu a neděli od 14.00 do 16.00 hodin.
Návštěvy musí mít dýchací cesty chráněny rouškou.

Na dětském oddělení jsou návštěvy zachovány denně. U dětí, které mají zajištěny trvalou přítomnost rodinného příslušníka jako doprovod, návštěvu pečlivě zvažte.