Tisk článku

Odběrové místo pro vyšetření PCR na COVID-19

 

Aktuálně funguje na infekční ambulanci odběrové místo pro vyšetření PCR na COVID - 19.

Odběry budou provedeny:


a) pacientům indikovaným Krajskou hygienickou stanicí nebo lékařem, kteří mají vystavenou elektronickou žádanku

b) samoplátcům na vlastní žádost - před samotným odběrem je nutno na pokladně Nemocnice Kyjov (přízemí budovy K) uhradit v hotovosti nebo platební kartou částku 1510 Kč (dle platného Ceníku NK). S potvrzením o úhradě se pak dostavit k odběru.K odběrům je nutné se VŽDY předem objednat na tel. čísle 724 488 801 v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod.


Telefonní číslo je určené pouze pro objednávání pacientů, nikoliv jako informační linka o COVID - 19. Veškeré informace týkající se koronaviru včetně telefonních linek naleznete na stránkách KHS Brno http://www.khsbrno.cz  a stránkách MZČR http://koronavirus.mzcr.cz

Výsledky vyšetření Vám budou sděleny přímo z laboratoře nejpozději do 48 hod.od přijetí vzorku k vyšetření, a to prostřednictvím textové zprávy na mobilní telefon. Na vyžádání Vám bude vystaveno potvrzení v cizím jazyce (nutno žádat již při odběru, potvrzení dle výsledku vydá infekční oddělení).