Tisk článku

Odběrové místo

Aktuálně funguje na infekční ambulanci odběrové místo pro vyšetření PCR na COVID - 19.

Od 5. 5. 2022 odběry budou provedeny:


a) pacientům indikovaným Krajskou hygienickou stanicí nebo lékařem, kteří mají vystavenou elektronickou žádanku


b) samoplátcům na vlastní žádost (např. pro nepojištěné osoby)

  •     před samotným odběrem je nutno na pokladně Nemocnice Kyjov (přízemí budovy K) uhradit
        v  hotovosti nebo platební kartou částku 853,00 Kč (dle platného Ceníku NK).
  •     s potvrzením o úhradě se pak dostavit k odběru


Odběry jsou prováděny v pracovní dny PO - PÁ v době od 7.00 - 8.00 hod.

  K odběrům je nutné se VŽDY předem objednat na tel. čísle 724 488 801 v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hod. Telefonní číslo je určené pouze pro objednávání pacientů, nikoliv jako informační linka o COVID - 19.

Při objednání je třeba VŽDY uvést, o jaký typ testu osoba žádá (test indikovaný lékařem nebo test pro samoplátce)

K vyšetření se dostavte VŽDY  s platným průkazem pojišťovny a dokladem totožnosti. Na místě odběru uvádějte VŽDY vaše aktuálně platné telefonní číslo.

Výsledky vyšetření Vám budou sděleny přímo z laboratoře nejpozději do 48 hod. od přijetí vzorku k vyšetření, a to prostřednictvím textové zprávy na Vámi uvedený mobilní telefon.Na vyžádání Vám bude vystaveno potvrzení v cizím jazyce (nutno žádat již při odběru, potvrzení dle výsledku vydá infekční oddělení).

Certifikát
v mezinárodně akceptovaném formátu je možné si následně stáhnout a vytisknout na www.ocko.uzis.cz. Po zadání rodného čísla, čísla občanského průkazu a odeslání, je testované osobě doručena SMS s jednorázovým kódem, po jehož zadání je k dispozici mezinárodně uznávaný certifikát o:

  • posledním provedeném testu na COVID - 19
  • očkování proti COVID - 19 (včetně pouze první podané dávky)
  • prodělaném onemocnění COVID - 19 v posledních 180 dnech

Tento certifikát je možné si stáhnout a vytisknout.


Veškeré informace týkající se koronaviru včetně telefonních linek naleznete na stránkách KHS Brno http://www.khsbrno.cz  a stránkách MZČR http://koronavirus.mzcr.cz