Tisk článku

Nová SPECT/CT kamera

14. listopadu 2017, Kyjov

Nová kamera zajistí přesnější vyšetření

Dvacet milionů korun stála nová hybridní kamera SPECT/CT, která od minulého týdne slouží pacientům kyjovské nemocnice. Patří k nejmodernějším přístrojům svého druhu v České republice, většinu investice pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

SPECT/CT kamera je zjednodušeně syntézou dvou přístrojů nabízejících kombinaci dvou různých zobrazovacích metod. SPECT část umožňuje scintigrafické vyšetření, při kterém se pacientovi do těla vpraví radiofarmakum. To se následně vychytá v orgánu, který lékaři chtějí sledovat. Kamera pak slouží k detekci záření, které z aplikované radioaktivní látky vychází. Druhá metoda - CT – pro změnu využívá rentgenového záření, které je úzkým paprskem světla vysíláno do těla pacienta. „CT nabízí informaci o struktuře, SPECT potom o funkci sledovaného orgánu. Nemocnice mohla takto komplexní vyšetření provádět i dříve, ale bylo to komplikované – CT se dalo udělat na rentgenu a výsledný snímek se počítačovou fúzí propojil s výstupem ze SPECT gamakamery, kterou nemocnice zakoupila už v roce 2010. Obě vyšetření ale probíhala za různých podmínek na různých přístrojích a složení obrazu proto nemuselo být úplně dokonalé. Když se obě vyšetření uskuteční na jednom přístroji v jeden čas, jak to nová hybridní kamera umožňuje, jsou výsledné snímky přesnější a doba vyšetření kratší,“ vyzdvihuje přínos technologie Igor Tichý, pověřený vedením Oddělení nukleární medicíny. Dosavadní přístrojové vybavení ambulance sestávalo z planární kamery a SPECT kamery, s novým přírůstkem bude možné obsloužit více pacientů a zkrátit tak čekací lhůty.
Nový přístroj stál dvacet milionů korun. Většinu částky pokryla získaná dotace z IROPu, nemocnice se vlastními zdroji podílela do výše deseti procent. „Stavební úpravy, které v souvislosti s instalací SPECT/CT bylo třeba udělat, pak vyšly zhruba na pět milionů korun a trvaly bezmála čtyři měsíce,“ doplňuje provozně-technický náměstek Bronislav Klečka. Kamera byla nainstalována koncem září, zkušební provoz skončil v minulém týdnu, kdy Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal nezbytné povolení.
Prostřednictvím hybridní kamery SPECT/CT je možné provádět vyšetření scintigrafie kostí, plic, ledvin, srdce nebo třeba mozku. „Nejbližší Oddělení nukleární medicíny je kromě Brna až ve Znojmě, náš tým proto zajišťuje výkony pro velkou část jižní Moravy. Spádové území čítá na 350 tisíc obyvatel a tomu odpovídá i počet vyšetření – denně jich provádíme 20 až 40, ročně pak přibližně 10 tisíc,“ vypočítává Igor Tichý.

Novou SPECT/CT kamerou modernizace Nemocnice Kyjov zdaleka nekončí. Z Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, získala celkem 90 milionů korun na nákup nového přístrojového vybavení. Díky výborné připravenosti projektů nemocnice na dotační výzvy zareagovala jako jedna z prvních a uspěla téměř v plné výši svých žádostí. Z hlediska objemu schválených evropských dotací patří k nejúspěšnějším zdravotnickým zařízením v Jihomoravském kraji. Díky výbornému hospodaření a úsporám z minulých let navíc nemá velký problém s nezbytným spolufinancováním projektů. Podle pravidel by měl být veškerý objem přidělených dotací vyčerpán do konce příštího roku.


Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz


         11347